Modificări ale noilor legi de închiriere din Spania în 2019

abalos_sanchez_gtres.jpg
José Luis Ábalos, Ministrul Dezvoltării și Pedro Sánchez, președintele Spaniei / Gtres
21 martie 2019, Larraín Nesbitt Abogados

Modificările afectează în mare parte contractele de închiriere pe termen lung:

 • Proprietari persoane fizice: o perioadă de reînnoire obligatorie de 5 ani pentru chirii pe termen lung (plus o reînnoire tacită de 3 ani). Înainte era de trei ani plus unul.
 • Proprietari persoane juridice: o perioadă de închiriere obligatorie de 7 ani pentru închirierea pe termen lung (plus o reînnoire tacită de 3 ani). Înainte era de trei ani plus un an.
 • Proprietari persoane juridice: garanțiile bancare suplimentare cerute de un proprietar pentru chiriile pe termen lung nu pot depăși echivalentul depozitului pe două luni. Proprietarii obișnuiesc să solicite garanții suplimentare, în afară de depozitul obligatoriu al chiriașului de o lună, mai ales atunci când un chiriaș este nerezident (din cauza riscului financiar crescut). Aceste garanții sunt acum limitate pentru persoanele juridice care acționează ca proprietari. Pentru proprietarii persoane fizice nu există nicio modificare, aceștia putând să solicite garanții suplimentare pe lângă depozitul pe 2 luni.
 • Proprietari persoane juridice: proprietarii - prin lege - vor plăti comisionul agențiilor imobiliare la contractele de închiriere. Înainte, chiriașii plăteau jumătate sau întreg comisionul, fie direct, fie indirect.
 • Actualizarea inflației: cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate contractele vor fi actualizate pentru a le aduce în conformitate cu inflația, indicele IPC fiind valoarea de referință în primii 5 ani. Având în vedere modul în care veniturile din închiriere au crescut cu valori de numere formate din două cifre de la un an la altul în ultimii trei ani, această măsură limitează în mod esențial orice creștere a chiriilor la numere formate dintr-o singură cifră.
 • Ne-reînnoirea (numai pentru perioadele de reînnoire tacită): Proprietarii trebuie să dea acum o notificare de 4 luni, înștiințarea din partea chiriașilor fiind de 2 luni.
 • "Clauza de necesitate": trebuie să fie formulată expres în contract pentru  putea fi folosită de proprietar. Această clauză le-a permis în mod legal proprietarilor să rezilieze un contract pe termen lung înaintea duratei convenite (pentru uz personal, pentru uz familial etc.).
 • Vânzarea proprietății: noii proprietari trebuie să respecte acum întreaga durată a contractelor de închiriere preexistente, chiar dacă nu sunt înregistrate la Registrul funciar. Acest lucru poate pune serios în pericol vânzările. Dacă doriți să vă vindeți proprietatea, evitați să încheiați contracte de închiriere pe termen foarte lung, de 8 sau 10 ani.
 • Taxa de transfer: plata impozitului de transfer (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales) nu se mai face de către chiriași la semnarea contractelor de închiriere.
 • Subrogarea: în cazul în care chiriașul moare, în cazul în care familia sa se află într-o poziție vulnerabilă (copii minori, persoane cu grad de invaliditate fizică sau psihică și vârstnici peste 65 de ani), aceștia pot prelua statutul de chiriaș pe toată durata contractului.
 • Închirierea în scop turistic: Legea pe orizontală a Spaniei (Ley Horizontal) este modificată, permițând Comunității Proprietarilor să voteze cu o majoritate simplă de 3/5 pentru a interzice închirierea în scop turistic în cadrul unei comunități. Acest acord nu are efect retroactiv.
 • Închirierea în scop turistic: Legea pe orizontală a Spaniei (Ley Horizontal) este modificată, permițând Comunității Proprietarilor să majoreze suma de plată la întreținere a unui proprietar (cu o limită de 20%) din bugetul comunitar global. Pe scurt comunitățile de proprietari pot vota acum să majoreze suma de plată la întreținere a unui proprietar care își folosește proprietatea/proprietățile pentru închiriere în scop turistic. Acest acord nu are efect retroactiv
Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Găsește pe idealista case de vânzare și închiriere pe termen lung