Hoe kun je het elektriciteitsverbruik in je huis verminderen als de prijzen omhooggaan?

Bespaar op je energierekening in Spanje / Gtres
Bespaar op je energierekening in Spanje / Gtres
7 november 2018, Redactie

Het is niet makkelijk om te besparen op je elektriciteitsfacturen. Terwijl in elk huis de rekeningen worden verlaagd door steeds efficiëntere apparaten, zijn er nog steeds belastingen die omhooggaan die betaald moeten worden.

De prijs van elektriciteit is tussen 2010 en 2017 met 26% gestegen tot 217,17 gWh, volgens een studie van de EAE Business School, met een jaarlijks gemiddelde van 4%. Spanje is het zesde land op de lijst met de duurste elektriciteit in Europa met een prijs van 0,21 euro/kWh, waarvan 17,6% naar belastingen gaat. Duitsland staat bovenaan met 0,30 euro/kWh, waarvan 54% het aandeel aan belastingen is.

Pas op 15 oktober bereikte de prijs van elektriciteit opnieuw maximale niveaus, toen deze 78,89 euro per megawatt/uur (MWh) bereikte. De kosten van elektriciteit hangen af van verschillende factoren die vervolgens in de rekening van de consument te zien zijn. Vorig jaar waren bijvoorbeeld de kosten voor het opwekken van elektrische stroom goed voor 28% van het totaal, 30% vertegenwoordigde transport en 42% de marketingkosten, belastingen en vergoedingen.

Het opwekken van energie blijft duur omdat het gewicht van hernieuwbare energie nog steeds weinig relevant is. Alleen windenergie heeft bijvoorbeeld een aandeel van 4% in de wereldproductie bereikt.

‘Het Spaanse elektriciteitssysteem lijdt om verschillende redenen aan een geleidelijke stijging van zijn prijzen. Allereerst is zijn er de marketingkosten en andere toeslagen. Aan de andere kant is er een botsing tussen de werkelijke capaciteit van duurzame productie en de daadwerkelijke beschikbaarheid ervan. Dit, samen met de schaarsheid van sommige conventionele bronnen, zorgt ervoor dat productie-eenheden die hogere kosten maken gebruikt moeten worden, waardoor de productieprijs van het systeem stijgt en CO2-emissies toenemen’, verteld professor Miguel Morales, auteur van de studie.

Geconfronteerd met deze ongecontroleerde prijsstijging heeft de regering besloten om op maatregelen te nemen: belastingen. In het wetsbesluit 15/2018 van 5 oktober, over dringende maatregelen voor de energietransitie en de bescherming van consumenten, schorst het voor zes maanden de 7% belasting op elektriciteitsproductie, goedgekeurd in 2012. Daarnaast introduceert het een vrijstelling in de speciale belasting op koolwaterstoffen om de zogenaamde 'groene cent' te deactiveren.

Volgens zijn berekeningen zou de elektriciteitsrekening eind 2018 3,6% hoger kunnen zijn dan het voorgaande jaar, als deze maatregelen niet worden toegepast. Om deze daling van de inkomsten door tolgelden en kosten voor consumenten te voorkomen, kan het overschot aan inkomsten uit de elektriciteitssector worden toegepast op de onevenwichtigheden tussen inkomsten en uitgaven tussen 2018 en 2019.

Een andere maatregel van Pedro Sánchez om de elektriciteitsrekening te verlagen, is om de stroomtoevoer in veelvouden van 0,1 te laten oplopen om de verbruiksbehoeften aan te passen. Tot nu toe gebeurde dit alleen bij een kracht van 1,1 kilowatt. Bijna 40% van de huishoudens had een vermogen van tussen de 4 en 6 kilowatt, volgens het ministerie van Ecologische Transitie, die schat dat een verandering van 0,5 kW jaarlijks ongeveer 26 euro kan besparen.

Dit is wat de overheid doet om te besparen, maar ook de gebruiker kan op het gebied van energieverbruik maatregelen ondernemen om kosten te besparen. Volgens kelisto.es kan het toepassen van energie-efficiëntiemaatregelen een besparing tot 200 euro opleveren.

Ten eerste kun je de traditionele gloeilampen vervangen door anderen met een laag verbruik of door LED-lampen. Ook kun je apparaten gebruiken met maximale energie-efficiëntie (A +, A ++ of A +++). Voorkom ook dat huishoudelijke apparaten te veel op stand-by staan.  

Er zijn andere maatregelen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het elektriciteitsverbruik in je huis, zoals de isolatie van deuren en ramen, aangezien tot 30% van de warmte van het huis uit de ramen verloren gaat; of installatie van thermostaten en timers in verwarmingsapparaten. Om deze winter te besparen op je energierekening, kun je meer te weten komen over hoe je je huis voorbereidt op het koude weer.

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur