Madrid and Barcelona: två av världens grönaste städer

madrid_PIXABAY.jpg
Madrid är den 21:a mest hållbara staden i världen / Pixabay
26 november 2018, Redaktion

Madrid och Barcelona kan skryta med att vara två av de mest hållbara städerna i världen. Indexet för hållbara städer år 2018, upprättad av Arcadis, placerar dessa två spanska städer bland de 30 mest hållbara i världen. Rangordningen är ledd av London, Stockholm och Edinburgh, som är de tre mest hållbara städerna i världen.

Enligt Indexet hamnar Madrid på 21:a plats i den globala beräkningen och Barcelona på 28:e. Men när man fokuserar enbart på miljöfaktorer går båda upp, Madrid till 15:e plats och Barcelona till 22:a plats.

Miljömässigt är de bästa värderade aspekterna i båda städerna koldioxidutsläpp, energianvändning och incitament för elbilsanvändning. Indexet ger emellertid ett lågt totalresultat på grund av tillgången till gröna utrymmen, vilket är mer uttalat gällande Barcelona.

bcn_flickr.jpg
Flickr

Bara i analysen av sociala faktorer, skulle Madrid hamna bland topp 10 och Barcelona skulle ta 24:e platsen. Båda städerna skiner när det gäller tillgång till utbildning, låg brottslighet och digitaliseringsnivå i transportsystem och offentliga tjänster i allmänhet. Det är också värt att påpeka att Barcelona har den näst högsta livslängden av alla analyserade städer.

Den ekonomiska situationen i båda städerna påverkar emellertid deras övergripande ställning, eftersom Madrid och Barcelona upptar plats 49 respektive 47 i detta underindex. Detta beror på att sysselsättningssituationen och lönen har återhämtat sig långsamt i dessa två städer jämfört med resten av världen.

Resultatet av rankningen baseras på tre grundläggande pelare: Människor (livskvalitet och sociala möjligheter), Planet (energianvändning, förorening och utsläpp) och Vinst (affärsmiljö och ekonomisk prestanda). Dessa tre faktorer är nära kopplade till de hållbara utvecklingsmålen, som främjas av FN.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor