Oto, w jaki sposób hiszpańskie firmy chcą uzyskać więcej zagranicznych inwestycji

Gtres
Gtres
9 stycznia 2019, Redakcja

Hiszpania jest obiecującym krajem o dużym potencjale dla inwestorów zagranicznych. Po kryzysie w 2013 r., wiele różnych firm zdecydowało się wykorzystać wzrost koniunktury na rynku nieruchomości, aby zarobić trochę pieniędzy.

Tylko w pierwszym półroczu 2018 r. inwestycje zagraniczne w Hiszpanii wyniosły około 18 052 mln euro, co oznacza wzrost o 21% w porównaniu z rokiem poprzednim i o 43% więcej niż średnio w ciągu ostatnich pięciu lat.

Jednak nadal istnieje wiele przeszkód utrudniających przyciągnięcie większej ilości zagranicznego kapitału w Hiszpanii, takich jak niekorzystne ramy fiskalne, pewne trudności biurokratycznych lub rynek pracy, który wymaga większej elastyczności. Według najnowszych danych Banku Światowego trudniej jest robić interesy w Hiszpanii niż w Azerbejdżanie czy Kazachstanie. Ponadto hiszpańskie inwestycje eksportowane za granicę przekraczają dochód, co może oznaczać nierównowagę dla gospodarki, gdy wchodzimy w okres globalnego spowolnienia gospodarczego.

Z tych powodów nie dziwi fakt, że przedsiębiorcy domagają się pewnych środków ułatwiających przyjazd nowych inwestorów do kraju. Oto niektóre z nich:

1. Wyeliminowanie biurokratycznych przeszkód

Jest to jeden z najczęstszych zarzutów, jakie właściciele firm zgłosili do hiszpańskiej administracji publicznej. Skarżą się, że wszystko zajmuje dużo czasu i konieczne są liczne procedury, aby uzyskać aprobatę administracyjną dla nowego projektu dotyczącego nieruchomości. Według Banku Światowego w sumie 13 oddzielnych procedur i 147 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę w Hiszpanii.

2. Stworzenie korzystniejszych ram fiskalnych

Pracodawcy głównie proponują obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne, które muszą płacić za swoich pracowników. Zgodnie z raportem hiszpańskich pracodawców, Hiszpania pobiera więcej podatków z ubezpieczeń społecznych niż z podatku dochodowego od osób fizycznych lub VAT. Jest to jeden z najdroższych krajów europejskich, który zatrudnia profesjonalny personel i jeden z najlepszych krajów OECD pod względem kwoty podatku dochodowego od osób prawnych, podatku naliczanego od zysków przedsiębiorstw.

3. Bardziej elastyczny rynek pracy

Chociaż reforma rynku pracy przeprowadzona przez konserwatywny rząd Mariano Rajoya w 2012 r. obejmowała zwolnienia, pracodawcy nadal domagają się niższych kosztów, uproszczenia umów o pracę i zbliżenia tego modelu do innych, takich jak amerykański czy brytyjski. Zwracają się również o dotacje, aby zwiększyć zatrudnienie.

4. Zachęcanie do inwestycji

Kolejnym z najczęstszych wymagań ze strony społeczności biznesowej jest zachęcanie do inwestycji, na przykład poprzez tworzenie pomocy dotyczącej inwestowania w badania i rozwój (w 2017 roku wydatki na PKB wyniosły 1,2% w porównaniu do 2,07% średniej UE) oraz wdrażanie dotacji.

5. Podwyższanie kwalifikacji

Jednym z największych problemów, z jakimi spotykają się firmy, jest to, że nie mogą znaleźć pracowników odpowiadających ich potrzebom. Z tego powodu domagają się wyższego poziomu kwalifikacji pracowników, aby Hiszpania mogła być na równi z wiodącymi krajami na całym świecie.

6. Wdrażanie prawa jednolitego rynku

Akt o jednolitym rynku wszedł w życie pod koniec 2013 r., ale orzeczenie Sądu Najwyższego unieważniło go w zeszłym roku po anulowaniu jego głównych artykułów. To, co pracodawcy proponują, to nowa scentralizowana regulacja, która pozwoli firmom z siedzibą w Hiszpanii oferować swoje produkty i usługi w dowolnym miejscu w kraju, unikając przepisów lokalnych i regionalnych.

Uważa się, że wszystkie te środki mogłyby pomóc w zdobyciu większej ilości pieniędzy od zagranicznych inwestorów zarówno na półwyspie jak i na wyspach, w sektorze nieruchomości oraz biznesu, który ma być obiecującym rynkiem w 2019 i przyszłych latach.

Artykuł oryginalny w języku hiszpańskim: 8 medidas para que aumente la inversión en España de las empresas extranjeras, según los propios empresarios (Business Insider)

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy