Jak formalnie zakończyć długoterminowe umowy najmu w Hiszpanii

Gtres
Gtres
6 czerwca 2019, Larraín Nesbitt Abogados

Dla wielu ten temat może wydawać się raczej bezcelowy lub daremny; ale faktem jest, że jeśli nie anulujesz prawidłowo umowy najmu w Hiszpanii, może to mieć poważne konsekwencje prawne (i finansowe) dla najemcy.

W Hiszpanii długoterminowe umowy na wynajem nieruchomości, które działają jako stałe miejsce zamieszkania najemcy, muszą zostać rozwiązane formalnie z zastrzeżeniem ścisłych wytycznych. Nieprzestrzeganie może skutkować automatycznym lub cichym odnowieniem umowy. Spowoduje to, że najemca winien właścicielowi kilka miesięcy dodatkowego wynajmu, którego nie planował! Może to również prowadzić do zatrzymania przez właściciela kaucji oraz wszelkich dodatkowych gwarancji jako kary umownej. Ten krótki post skupia się wyłącznie na długoterminowych czynszach, ponieważ zerwanie umów krótkoterminowych nie wiąże się z żadnymi poważnymi konsekwencjami.

Umowy długoterminowe podpisane przed 6 marca 2019 r.

Zgodnie z ogólną zasadą, Prawa najmu w Hiszpanii (la Ley de Arrendamientos de España lub LAU) w artykule 11 określa, że wymówienie umowy musisz przekazać właścicielowi 30 dni przed uzgodnionym terminem wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia dotyczy również właścicieli. Musi upłynąć co najmniej sześć miesięcy, zanim najemca zostanie prawnie upoważniony do odstąpienia od umowy długoterminowej (jeśli anulowanie nastąpi w ciągu mniej niż 6 miesięcy, zastosowane zostaną kary).

Na przykład umowa długoterminowa, która zaczyna się 1 marca 2019 r. i kończy 28 lutego 2020 r. (jeden rok). Jeśli nie chcesz przedłużać umowy o kolejny rok i chcesz wycofać się z umowy, musisz powiadomić o tym wynajmującego w dniu 28 stycznia 2020 r. lub wcześniej. Oznacza to, że musi on otrzymać powiadomienie nie później niż do 28 stycznia. Pozwala to uniknąć automatycznego przedłużenia umowy na kolejny rok.

Musisz doręczyć zawiadomienie za pomocą zarejestrowanej komunikacji przesyłką poleconą, która również potwierdza jego treść, tj. Burofax. Wymaga to od właściciela podpisania go po otrzymaniu go z zapisem daty i godziny. Faksy, e-maile, rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe i wiadomości WhatsApp nie są akceptowalnymi metodami formalnego rozwiązania umowy najmu.

Zdecydowanie zaleca się, aby ten list prawny sporządził adwokat zgodnie z obowiązującymi w Hiszpanii przepisami, w przeciwnym razie można zrozumieć, że rozwiązanie umowy nie zostało odpowiednio wykonane i nie przyniesie żadnych skutków prawnych, co oznacza, że ​​umowa najmu nadal obowiązuje. Niektórzy właściciele są biegli w odrzuceniu nieuzasadnionych wniosków o rozwiązanie umowy, aby legalnie zatrzymać depozyty najemców i dodatkowe gwarancje jako „karę”.

Umowy długoterminowe podpisane w dniu 6 marca 2019 r. lub później (nowe przepisy dotyczące najmu z 2019 r.)

W przypadku zwykłych przedłużeń rocznych okres wypowiedzenia dla najemcy wynosi 30 dni przed uzgodnioną datą rozwiązania (dla okresów rocznego przedłużenia).

Odnośnie cichych odnowień, musimy rozróżnić, kto służy do wypowiada umowę - czy jest to wynajmujący czy najemca.

  • Wynajmujący: czteromiesięczny okres wypowiedzenia przed uzgodnioną datą rozwiązania umowy, aby uniknąć wywołania cichego przedłużenia na kolejne 3 lata.
  • Najemca: 2-miesięczny okres wypowiedzenia przed uzgodnionym terminem wypowiedzenia, aby uniknąć wywołania cichego przedłużenia na kolejne 3 lata.
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy