Podatki: dowiedz się, co zmieniło się w Hiszpanii w 2019 roku

Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny odegrały wiodącą rolę w głównych zmianach podatku od miejskich zysków kapitałowych, podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 r.

Co zmieniło się w zakresie podatków w 2019 roku? / Gtres
Co zmieniło się w zakresie podatków w 2019 roku? / Gtres
9 stycznia 2020, Redakcja

Wszystkie transakcje są opodatkowane, a tym bardziej, jeśli dotyczą nieruchomości. W tym roku pojawiło się kilka nowych zmian związanych z podatkami w Hiszpanii, szczególnie tych dotyczących zysków kapitałowych, majątku i dochodów osobistych. Powiemy ci, jakie są główne zmiany i które sądy je wprowadziły.

Miejski podatek od zysków kapitałowych (Plusvalía Municipal)

Podatek od wzrostu wartości gruntów miejskich (IIVTNU), znany również jako podatek od zysków kapitałowych (plusvalía municipal), w tym roku zapewnił podatnikom wiele niespodzianek. W wyroku z listopada ubiegłego roku Sąd Najwyższy po raz pierwszy nakazał państwu hiszpańskiemu, aby zrekompensowała podatnikowi rozporządzenie wydane w sprawie podatków od zysków kapitałowych, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne. Orzeczenie to otwiera możliwość w celu odzyskania tego, co zostało bezpodstawnie zapłacone. Dzieje się tak albo dlatego, że powstały straty z przeniesienia własności nieruchomości, albo z powodu konfiskaty tego podatku.

Innymi słowy, Trybunał Konstytucyjny stwierdził już, że podatek od zysków kapitałowych gminy jest niezgodny z konstytucją, gdy podatnik przenosi nieruchomość ze stratami i gdy kwota do zapłaty przez obywatela przekraczają kwotę uzyskaną ze sprzedaży domu, to znaczy kiedy podatek ma charakter konfiskacyjny.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wydany w grudniu 2019 r., przedstawiony przez sędziego Pedro Gonzáleza Trevijano, dowodzi, że w przypadku korzyści z przeniesienia (w przypadku sprzedaży lub darowizny nieruchomości) opłata uiszczona w ramach podatku od zysków kapitałowaych jest większa niż zysk faktycznie uzyskany przez obywatela, który byłby opodatkowany na podstawie nieistniejącego, wirtualnego lub fikcyjnego dochodu. Powoduje to nadwyżkę opodatkowania sprzeczną z konstytucyjnymi zasadami zdolności ekonomicznej i niedyskryminacyjnym charakterem (zawartym w art. 31.1 hiszpańskiej konstytucji).

Ale to nie jedyne zmiany dotyczące tego podatku. Na początku tego miesiąca idealista / news podała wyrok z września ubiegłego roku, w którym Sąd Najwyższy przeciąga wojnę z Trybunałem Konstytucyjnym. Sąd ten uważa, że koszty zakupu i sprzedaży domu (opłaty notarialne, rejestracja, zapłacone podatki lub anulowanie hipoteki) nie liczą się przy wyliczaniu podatku od zysków kapitałowych. Są to kryteria, które są postrzegane jako korzystne dla rad miejskich, ale w mniejszym stopniu dla podatników ze względu na fakt, że do tej pory Trybunał Konstytucyjny uważał, że wydatki te mogą zostać uwzględnione w celu zmniejszenia zysków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Podatek od przeniesienia własności (ITP)

Podatek od przeniesienia własności (ITP) jest podatkiem, który musi zapłacić nabywca nieruchomości z rynku wtórnego i różni się w zależności od każdej wspólnoty autonomicznej w Hiszpanii. Na początku grudnia Sąd Najwyższy wydał przełomowe orzeczenie stwierdzające, że podatek od przeniesienia własności musi również zapłacić nabywca, który nabywa używaną nieruchomość, gdy sprzedawca jest osobą prywatną. Oznacza to, że każdy, kto kupuje złoto od osoby prywatnej, a nawet ubrania lub inne towary używane, musi zapłacić podatek od przeniesieia własności.

Do tej pory kryteria były takie, że zakup złota (a przez to innych ruchomości) przez przedsiębiorców od osób prywatnych nie wymagał zapłaty podatku. Dlatego podatek od przeniesienia własności nie jest już płacony tylko za zakup domu z rynku wtórnego lub za jego wynajem. Stawki podatkowe różnią się jednak w zależności od tego, czy nieruchomość jest nieruchoma czy ruchoma, a także od poszczególnych regionów autonomicznych.

Teraz kupujący będą musieli zapłacić podatek od przeniesienia własności za każdy zakup złota od osoby prywatnej oraz stawki podatku, które w zależności od każdej wspólnoty autonomicznej wynoszą od 4% do 6%. Te stawki podatkowe są niższe niż stawki stosowane przy zakupie nieruchomości używanych, ponieważ wynoszą od 4% do 10%.

Na przykład w Madrycie kupowanie złota od osoby prywatnej będzie opodatkowane w wysokości 4%, a zakup domu będzie opodatkowany w wysokości 6% w odniesieniu do podatku od przeniesienia. Jednak w regionie Walencji zakup używanych towarów będzie opodatkowany według stawki 6%, a zakup nieruchomości będzie opodatkowany według stawki 10%.

Nastąpiły również wielkie zmiany w zakresie podatku od przeniesienia własności. Wspólnota Walencji jako pierwsza przestała stosować metodę wyceny hipotecznej, aby sprawdzić, czy podatnik zapłacił podatek od przeniesienia przy zakupie lub podatek od spadków przy dziedziczeniu domu. Mówiąc ściślej, nie wniosła o uchylenie orzeczenia Wysokiego Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Walencji, w którym unieważniono metodę weryfikacji wartości „wyceny hipotecznej”.

Rząd Walencji „Generalitat” nie stawił się przed Sądem Najwyższym w przewidywanym czasie, dlatego odwołanie zostało uznane za nieważne. Skarb Wspólnoty Walencji spełnia również kryteria wyroku Sądu Najwyższego, który jest obecnie prawomocny, i unieważnia metodę wyceny hipotecznej. Co więcej, otwiera drzwi innym autonomicznym społecznościom do zadeklarowania tej metody sprawdzania wartości przy zakupie, spadku lub darowiznie domu za nieważne.

Podatek od nieruchomości (IBI)

Sąd Najwyższy zamknął drzwi dla wniosków o zwrot podatku od nieruchomości komunalnych (IBI urbano), który został zapłacony za części działek nieodbudowanych w 2014 i poprzednich latach. W 2014 r. ogłoszono, że grunty, które można zagospodarować, ale na których nie zbudowano niczego, nie powinny płacić podatku od nieruchomości miejskich, a raczej podatku od nieruchomości wiejskich. Z tego powodu wielu podatników posiadających grunty, za które płacili podatek od nieruchomości komunalnych, zaczęło płacić podatki za działki inne niż budowlane. Domagali się również nieważności rozliczeń podatku od nieruchomości zapłaconego w poprzednich latach. Jednak Sąd Najwyższy właśnie zamknął tę możliwość na czas obrad rad miejskich.

Aby zrozumieć tę sprawę, należy pamiętać, że kryteria przyjęte w słynnym orzeczeniu z 2014 r. zostały zawarte w ustawie 13/2015. Grunt pod zabudowę, dla którego nie zatwierdzono programu zagospodarowania przestrzennego, miał być uważany za wiejski lub niezabudowany. „Jednak inicjatywę przeprowadzenia takiej zmiany klasyfikacji pozostawiono administracji. Co więcej, skutki zmiany klasyfikacji katastralnej nigdy nie mogą dotyczyć stanu przed 2015 r.” — mówi José María Salcedo, partner kancelarii prawnej Ático Jurídico.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (IRPF)

Rok 2019 pozostawił nam kolejną zmianę w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: Sąd Gospodarczo-Administracyjny (TEAR) w Walencji orzekł, że podatnicy, którzy stracą pieniądze poprzez darowiznę domu, mogą zrekompensować tę stratę w podatku dochodowym od osób fizycznych zyskami uzyskanymi w tym roku i przez następne cztery lata. Te nowe kryteria kontrastują z tymi, które dotychczas utrzymywał Urząd Skarbvowy(Hacienda), który zaprzeczał istnieniu utraty aktywów w przypadku bezpłatnych transferów. Teraz podatnicy zobaczą możliwość skorzystania ze znacznych oszczędności podatkowych .

Sąd w Walencji uważa, że możliwe jest zadeklarowanie straty kapitałowej w ramach podatku dochodowego (IRPF) w przypadku, gdy nieruchomość jest oddawana za kwotę niższą niż jej wartość zakupu, w celu zrekompensowania takich strat zyskami. Ta interpretacja jest sprzeczna z interpretacją Dyrekcji Generalnej ds. Podatków, która zaprzecza istnieniu straty kapitałowej, na podstawie art. 33.5.c) Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (la Ley del IRPF) .

Referrer media
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy