Information om dokument 720

720_01.jpg
Information om dokument 720
23 februari 2018, Redaktion

Vad är detta dokument för något? "Modelo 720" är ett informativt dokument om fastigheter och rättigheter för de som bor i utlandet. Tanken är att deklarera de tillgångar man har i utlandet såsom vilka finansiella konton man har i utlandet som t ex värdepapper, försäkringar, disponibel inkomst, fastigheter eller liknande.

Vem är skyldig att lämna detta dokument?

Alla fysiska personer som är bosatta i Spanien som innehar varor och rättigheter i utlandet vars värde överstiger 50 000 euro den 31 december varje år måste presentera detta dokument. De är också skyldiga att deklarera de personer som eventuellt har fullmakter eller företräder dem.

Hur och när presenteras denna dokumentation?

Detta dokument måste presenteras elektroniskt och det finns ingen möjlighet att lämna det fysiskt. Det måste lämnas mellan 1 januari och 31 mars året efter.

Vilka är konsekvenserna av att inte presentera 720-dokumentet?

Även om det är av informativ karaktär så kan konsekvenserna av att det inte presenteras eller att det presenteras felaktigt vara böter på mellan 100 till 10 000 euro.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor