Formulier 720 (Modelo 720)

Hoe werkt het formulier 720?
Hoe werkt het formulier 720?
23 februari 2018, Redactie

Wat is het?

Formulier 720, oftewel ‘el modelo 720’ in het Spaans, is een aangifte van buitenlands vermogen. Het gaat om een informatieplicht over de goederen en rechten in het buitenland. Hieronder vallen:

  1. Bankrekeningen in het buitenland

  2. Inkomen, verzekeringen en belastingen beheerd en gedeponeerd in het buitenland

  3. Onroerend goed en eventuele winsten hieruit afkomstig buiten Spanje

Wie moet het formulier indienen?

Alle personen die resident zijn in Spanje op voorwaarde dat de totale waarde (bankrekeningen, waardepapieren, rechten, goederen en onroerende zaken) op 31 december boven de 50.000 euro ligt. Zij zijn ook verplicht om iedereen die de vertegenwoordiger, begunstigde of gevolmachtigde hiervan is aan te geven. Als de som niet hoger is dan 50.000 euro is er geen verplichting om ze te declareren.

Hoe en wanneer moet je deze verklaring aangeven?

Het ‘Modelo 720’ moet online ingevuld worden tussen 1 januari en 31 maart van het volgende jaar. Dit formulier is alleen online beschikbaar.

Wat zijn de gevolgen als je het formulier niet invult?

Hoewel de aangifte van buitenlandse goederen via dit formulier slechts informatief is en geen verzameling is, kan het nog steeds gevolgen hebben. Het is belangrijk het formulier op correcte wijze in te vullen. Indien je dit niet indient, of niet op tijd indient, of onvolledig indient of met foutmeldingen of omissies betreffende een bepaald goed of woning, etc. zal dit beschouwd worden als een overtreding. De boetes die de Spaanse Belastingdienst daarvoor kan opleggen, kunnen hoog zijn. De autoriteiten hebben boetes van tussen de 100 en 10.000 euro aangekondigd voor het niet voldoen aan de vereisten.

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur