Formularz 720 (Modelo 720) w Hiszpanii 2020

Co to takiego Modelo 720?
Co to takiego Modelo 720?
9 marca 2020, Redakcja

Formularz „Modelo 720” jest zasadniczo deklaracją aktywów zagranicznych , to znaczy aktywów przechowywanych poza Hiszpanią. Hiszpańscy rezydenci podatkowizobowiązani do wypełnienia formularza 720 i poinformowania organów podatkowych („Hacjendy”) o ich działalności podatkowej w innych krajach. Uprośćmy ten proces, który może wydawać się skomplikowany, ale w rzeczywistości jest bardzo łatwy.

Czy potrzebuję formularza Modelo 720?

Wszystkie osoby fizyczne lub prawne zamieszkałe w Hiszpanii, które są właścicielami aktywów poza krajem o łącznej wartości ponad 50 000 EUR na dzień 31 grudnia, muszą złożyć formularz 720. Obejmuje to następujące aktywa:

  • rachunki bankowe w podmiotach finansowych za granicą
  • salda, dochody, ubezpieczenia i podatki zdeponowane, zarządzane lub uzyskane za granicą
  • nieruchomości i wszelkie zyski pochodzące z nieruchomości poza Hiszpanią

Rezydenci podatkowi w Hiszpanii są również zobowiązani do zgłaszania wszelkich przedstawicieli, beneficjentów lub osób, które mają pełnomocnictwo do tych aktywów. Jeśli suma którejkolwiek z trzech wyżej wymienionych grup nie przekracza 50 000 EUR, nie musisz deklarować tych aktywów za granicą.

Kiedy i jak przesłać Modelo 720

To oświadczenie dotyczące aktywów zagranicznych należy złożyć za pomocą formularza Modelo 720. Ten formularz jest jedynie dostępny online, więc można go złożyć tylko drogą elektroniczną, a nie osobiście. Należy go przesłać między 1 stycznia a 31 marca roku następującego po tym, dla którego należy podać informacje. Oznacza to, że deklaracja majątkowa przechowywana poza Hiszpanią w roku 2019 musi zostać złożona przed upływem terminu Modelo 720 z 31 marca 2020 r.

Co się stanie, jeśli nie złożę formularza Modelo 720?

Ten formularz może być trudny do wypełnienia, szczególnie jeśli hiszpański nie jest Twoim językiem ojczystym, więc upewnij się, że masz dużo czasu na dotrzymanie terminu. Jeśli jednak dotrzymasz nie terminu, kara jest wysoka. Chociaż deklaracja aktywów zagranicznych ma jedynie charakter informacyjny i nie ma na celu poboru podatków, kary w Modelo 720 na 2020 r., które mogą zostać nałożone w przypadku niezłożenia formularza, spóźnionego złożenia lub podania fałszywych informacji mogą być bardzo poważne dla wszystkich tych, którzy są zobowiązane do zgłoszenia. Władze mogą nałożyć grzywnę w wysokościod 100 do 10 000 EUR za niespełnienie wymagań.

Należy jednak zauważyć, że od 2019 r. Unia Europejska uznała, że Hiszpania łamie prawo UE, nakładając sankcje na osoby, które spóźnią się ze złożeniem Modelo 720  Podczas gdy kary te nadal obowiązują w tej chwili w 2020 roku, Komisja Europejska jest obecnie w trakcie wszczęcia postępowania sądowego przeciwko hiszpańskiemu urzędowi podatkowemu, Hacienda, w sprawie nielegalności takich kar.

Referrer media
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy