Jak wybrać taryfikator energii elektrycznej zgodnie z potrzebami Twojego mieszkania?

@tanerardali
@tanerardali
7 października 2019, Redakcja

Wszystkie domy muszą korzystać z energii elektrycznej i w związku z tym konieczne jest zamówienie jej dostawy, ale nie wszystkie mają te same nawyki konsumpcyjne, a potrzeby mogą się różnić w zależności od kilku czynników. Rada Miasta Barcelony stworzyła przewodnik, który ma pomóc obywatelom wybrać taryfę za energię elektryczną zgodnie z ich rozkładem dnia lub mocą potrzebną w ich codziennym życiu.

Jak wyjaśnia Raquel Rodríguez, koordynator ds. praw energetycznych, pierwszą rzeczą do oceny jest energia elektryczna, którą chcesz zamówić. Jest to bezpośrednio związane z mocą urządzeń elektrycznych w domu, a jeśli używamy ich jednocześnie, bardziej niż z powierzchnią podłogi. Innymi słowy, zużycie nie zależy tak bardzo od tego, czy jest to małe czy duże mieszkanie, ale od liczby urządzeń, które są używane jednocześnie w domu.

Po drugie, należy rozważyć możliwość wybrania stawki z obniżką ze względu na godzinę korzystania.  „Ta stawka jest interesująca, ponieważ oferuje dwie różne ceny w zależności od dwóch zdefiniowanych okresów czasowych”, wyjaśnia Rodriguez.

Wreszcie należy pamiętać, że energia elektryczna może być przedmiotem umów zawieranych ze sprzedawcami na wolnym rynku lub na rynku regulowanym. W przypadku zawierania umów z tymi ostatnimi, oferowana jest opcja dostępu do zniżek.

Zamawianie energii elektrycznej zgodnie z potrzebami

 Jednym z celów wyboru odpowiedniej taryfy opłat za energię elektryczną jest uniknięcie zbyt wysokich rachunków za jej dostawę. Dlatego też „musimy się upewnić, że rachunek za energię elektryczną jest adekwatny do zapotrzebowania w naszym domu”, wyjaśnia Rodriguez.

W tym sensie musimy upewnić się, że zakontraktowaliśmy energię elektryczną, której potrzebujemy dla sprzętu elektrycznego używanego w domu, ponieważ czasami zakontraktowana energia jest wyższa niż faktycznie używana, co oznacza niepotrzebne dodatkowe koszty.

Aby płacić mniej, zaleca się optymalizację wykorzystania istniejących urządzeń elektrycznych w celu ich racjonalnego i niezbędnego wykorzystania. Jeśli uniknie się jednoczesnego korzystania z różnych urządzeń elektrycznych, można zamówić energię elektryczną niższą od naszej taryfy, ponieważ nie będzie potrzeby korzystania z całego sprzętu w tym samym czasie.

Maksymalna moc, która może być zużywana jednocześnie

Wszystkie urządzenia elektryczne mają znamionową moc elektryczną (małą lub dużą) wyrażoną w watach (W) lub kilowatach (kW). Jeśli używamy kilku urządzeń jednocześnie, moc elektryczna każdego z nich jest sumowana, aż osiągniemy punkt, w którym nie będziemy w stanie używać więcej urządzeń w tym samym czasie, tak aby suma ta przekraczała moc zakontraktowaną przez nas. Jest to maksymalna moc, która może być zużywana jednocześnie.

W przypadku przekroczenia maksymalnej mocy, nowe liczniki cyfrowe odłączają usługę, a dom pozostaje bez zasilania elektrycznego. Najbardziej ekonomicznym i efektywnym sposobem wykorzystania energii elektrycznej jest posiadanie niskiej mocy zakontraktowanej, ponieważ zoptymalizuje to wykorzystanie urządzeń i zmniejszy stały koszt rachunku za energię elektryczną.

Kiedy potrzebna jest bardzo duża moc?

W przypadku większości gospodarstw domowych wystarczające może być zakontraktowanie mocy pomiędzy 3,45 lub 4,5 kW. Kiedy zdecydujesz się na umowę na dużą moc elektryczną, jest to spowodowane tym, że istnieje większa liczba urządzeń elektrycznych, które muszą pracować w tym samym czasie.

Może tak być w przypadku domów, które wyposażone zostały tylko w urządzenia elektryczne i brak w nich instalacji gazowej, mieszkań z windą, ogrzewanym basenem lub domów z urządzeniami klimatyzacyjnymi z kanałami wentylacyjnymi. W takich przypadkach możliwe jest wybranie mocy przekraczającej 10 kW, która może być zakontraktowana tylko na wolnym rynku.

Zniżki w wymiarze godzinowym

Innym skutecznym sposobem na znalezienie stawek, które odpowiadają naszemu zużyciu energii, jest zakontraktowanie stawki godzinowej ze zniżkami. Korzyść, jaką można uzyskać dzięki zawieraniu umów dla takiej stawki, jest większa, gdy zużycie sprzętu elektrycznego zwiększa się poza godzinami szczytu, a jego zużycie zmniejsza się w godzinach, w których cena jest wyższa.

Przy takiej taryfie w okresie pozaszczytowym cena energii jest o 42% niższa w stosunku do ceny regulowanej, a w okresie szczytowym cena wzrasta o 21%. „Jeśli, na ile to możliwe, wykorzystanie urządzeń elektrycznych o największym poborze moc, takich jak pralka lub żelazko, zostanie przesunięte w kierunku godzin pozaszczytowych, będziemy wykorzystywać energię w godzinach, w których cena jest niższa, a zatem będziemy w stanie uzyskać oszczędności na rachunku do 30%”, wyjaśnia Rodriguez.

Wolny lub regulowany rynek

La Coordinadora Especialista en Derechos Energéticos recuerda que en el caso de poder acceder a tarifas bonificadas, es interesante contratar el suministro con una comercializadora del mercado regulado para poder disponer de la tarifa del bono social con descuentos de entre el 25 y el 40% en la factura.

Si, por el contrario, tenemos el suministro de electricidad contratado con una comercializadora de mercado libre, debemos saber identificar si tenemos servicios extras de mantenimiento agregados a la factura. A veces se da el caso de que las personas desconocen que tienen servicios contratados de mantenimiento con su factura, no los usan y esto les implica un gasto innecesario.

Stawki łączone dla różnych dostaw

Podmioty gospodarcze działające na wolnym rynku są jedynymi, którzy otrzymują faktury łączone dla różnych dostaw i które mogą również obejmować usługi serwisowe. Oferują one różne stawki i konkretne produkty, dzięki czemu użytkownicy mogą wybrać ten, który ich zdaniem jest najwygodniejszy. W tym sensie można znaleźć konkretne taryfy, które mogą oferować zniżki dla przedziałów godzinowych, w których sprzęt elektryczny jest najczęściej używany.

Jednak, jak ostrzega specjalistka ds. praw energetycznych, taryfa, która może być tańsza w długich okresach czasu, to taryfa oferowana przez marketerów rynku regulowanego (PVPC dla energii elektrycznej i TUR dla gazu), a taryfy te nie pozwalają na łączne rozliczanie.

Referrer media
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy