Nämä ovat kaksi laillista mallia päättää vuokrasuhde

Miten lopetan vuokrasuhteen Espanjassa?
Miten lopetan vuokrasuhteen Espanjassa?
6 maaliskuuta 2018, Toimitus

Kun koittaa aika päättää vuokrasuhde on tärkeää allekirjoittaa sopimus kyseisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta vuokralaisen ja vuokranantajan välillä. Vuokrasuhteen lopettamisen lisäksi on tärkeää myös varmistaa, että velvollisuudet ennen sopimuksen loppumista ovat saatettu päätökseen. On olemassa kaksi eri mallia lopettaa vuokrasuhde: ”sopimus vuokrasuhteen lopettamisesta” (acuerdo de terminación con liquidación) ja ”sopimus vuokrasuhteen lopetuksesta takuuvuokran pidätyksellä” (acuerdo de terminación con terención de la fianza).

Vaikka sopimus perustuu molempien osapuolten vapaaseen tahtoon, ja vuokrasuhde voidaan päättää monin tavoin, Salvador Real Estate Lawyers- asianajajatoimisto näyttää kaksi keskeistä irtisanosopimusta:

  • Sopimus vuokrasuhteen lopettamisesta (acuerdo de terminación con liquidación): Tämä vastaa loppua, joka sulkee kaikki sopimusvelvoitteet. Tämä malli sallii avainten palauttamisen lisäksi vuokrasuhteen lopettamisen ”sulkien oven tulevilta reklamaatioilta, vuokralaisen sekä vuokranantajan kannalta”, kertoo Salvadorin lakimies Pelayo de Salvador.

Tästä linkistä voit ladata lomakkeen ilmaiseksi

  • Sopimus irtisanomisesta takuuvuokran pidätyksellä (acuerdo de terminación con terención de la fianza): Tämä vastaa ”lopettamista ja sitä seuraavaa”, sillä se lopettaa kaikki määritellyt velvoitteet, paitsi jos sopimusta ei ole tehty tai velvoitteita ei voida määrittää. Tämä sopimus siis säätelee osapuolten suhdetta vuokrauksen loppuessa aina lopulliseen ratkaisuun, jossa vahvistetaan osapuolten velvollisuudet.

Tästä linkistä voit ladata lomakkeen ilmaiseksi

Asianajajatoimistosta sanotaan, että tämä malli jättää oven auki tuleville rikkomuksille, osapuolten välisille kiistoille ja mahdollisille oikeudenkäynneille. Esimerkiksi, takuuvuokran pidättämisessä täytyy odottaa täyttämättömien velvollisuuksien kvantifisointia, jotta voidaan sopia vuokrauksen loppu, joka voi johtaa tulevaisuudessa laiminlyönteihin ja riita-tilanteisiin.

Vuokranantajan ja vuokralaisen irtisanomissopimuksen vaikutukset

Vaikutukset vaihtelevat valitun sopimustyypin mukaan, mutta yhteiset piirteet ovat seuraavat:

Vuokranantaja:

  • Sopimus määrittää hetken jolloin kiinteistö luovutetaan
  • Se määrittää myös kunnon jossa kiinteistö on palautettava, näyttäen jos kiinteistössä on vahinkoja, joiden korjaamista voidaan vaatia vuokralaiselta. On suositeltavaa tarkastaa kiinteistö yhdessä vuokralaisen kanssa ja selvittää havaitut vahingot sopimusta varten, jotta tulevilta keskusteluilta vältytään.
  • Sopimus sisältää kaikki kirjalliset velvoitteet, jotka vuokralaisen tulee täyttää (saapuvat lähetykset, toimitusten maksut, korvausten maksut, jne.), ja se osoittaa kuinka toimia niiden toteuttamisessa, jolloin vältetään mahdolliset ongelmat vuokrasuhteen loppuessa.
  • Siinä määritellään vuokranantajan oikeus pidättää takuuvuokra osittain tai kokonaan, mikä estää vuokralaisen mahdollisuuden vaatia sitä takaisen korkojen kera.

Vuokralainen:

  • Sopimuksella määritellään hetki, jolloin vuokralaisen vuokrasopimuksesta riippuvat velvoitteet lakkaavat. Sopimuksen irtisanomisen jälkeen hänellä ei ole enää velvollisuutta maksaa vuokraa.
  • Sopimus näyttää onko kiinteistö palautettu hyvässä kunnossa vai onko se vaurioitunut. On suositeltavaa tarkistaa kiinteistö vuokranantajan kanssa ja tarkastaa onko kiinteistössä vahinkoja, jotta sopimus voidaan päättää ilman tulevia keskusteluja.
  • Sopimus näyttää kirjallisesti kaikki vuokralaisen velvoitteet ja oikeudet joiden täytyy täyttyä ennen sopimuksen loppua.
  • Sopimus määrittää kuinka takuuvuokra palautetaan, jos se kuuluu palauttaa
Referrer media
Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot