De twee manieren voor het juridisch beëindigen van een huurcontract

Hoe beëindig je een huurovereenkomst in Spanje?
Hoe beëindig je een huurovereenkomst in Spanje?
6 maart 2018, Redactie

Wanneer je huurcontract eindigt, is het belangrijk dat beide partijen, de huurder en de eigenaar van de woning, een overeenkomst ondertekenen om het contract te beëindigen. Dit is niet alleen nodig om het einde van de huurperiode vast te stellen, maar ook om ervoor te zorgen dat aan alle verplichtingen is voldaan. Er zijn twee verschillende vormen die doorgaans worden gebruikt om huurovereenkomsten in Spanje af te sluiten: een ‘beëindigingsovereenkomst met liquidatie’ en een ‘beëindigingsovereenkomst met behoud van de obligatie’.

Hoewel het contract dient als vrije uitdrukking van de wil van beide partijen en de huurtermijn op verschillende manieren kan worden beëindigd, benadrukken de advocaten deSalvador Real Estate Lawyers deze twee belangrijkste soorten beëindigingsovereenkomsten:

  • Beëindigingsovereenkomst met liquidatie (Acuerdo de terminación con liquidación): dit is het volledig stopzetten van het contract aan het einde van het huurtermijn en het sluiten van alle contractuele verplichtingen van beide partijen. Dit omvat niet alleen het overhandigen van de sleutels, maar brengt ook een einde aan de huurrelatie. ‘Dit sluit de deur naar toekomstige eisen van zowel de huurder als de verhuurder’, stelt de advocaat Pelayo de Salvador van het advocatenkantoor deSalvador.

Hier kun je dit formulier gratis in het Spaans downloaden

  • Beëindigingsovereenkomst met behoud van de obligatie (Acuerdo de terminación con retención de la fianza): hierbij zijn sommige van de contractuele verplichtingen gesloten, maar niet allemaal, ofwel omdat beide partijen geen overeenstemming konden bereiken of omdat ze niet konden worden gekwantificeerd. Dit type overeenkomst regelt de relatie tussen de partijen vanaf de huurbeëindiging tot de definitieve afwikkeling van de verplichtingen, waarbij de verplichtingen van beide partijen worden vastgelegd.

Hier kun je dit formulier gratis in het Spaans downloaden

De advocaten waarschuwen dat deze vorm in de toekomst de deur openlaat voor meningsverschillen tussen de twee partijen. Als de borg bijvoorbeeld wordt ingehouden, moeten de partijen bij het einde van het contract tot een overeenstemming komen rond de te betalen bedragen voordat de borg wordt terugbetaald, wat toekomstige conflicten kan veroorzaken.

De gevolgen van een beëindigingsovereenkomst voor de verhuurder en huurder

De gevolgen kunnen variëren afhankelijk van het type overeenkomst in kwestie, maar de meest voorkomende zijn als volgt:

Verhuurder:

  • Bepaalt het moment waarop het eigendom terug in zijn bezit komt.
  • Beoordeelt de staat van de woning bij terugkeer, waarbij reparaties kunnen worden geëist door de verhuurder. Het is raadzaam om samen met de huurder de woning te bekijken zodat beide partijen akkoord zijn over eventuele schade of gebreken.
  • Geeft een samenvatting van alle openstaande verplichtingen van de huurder (onbetaalde rekeningen, betaling van schadevergoeding, enz.) en geeft aan wat moet worden gedaan om aan deze verplichtingen te voldoen, om problemen bij de beëindiging van het huurcontract te voorkomen.
  • Bepaalt het recht om de borg volledig of gedeeltelijk terug te storten, waardoor de huurder het niet terug kan eisen.

Huurder:

  • Bepaalt het moment waarop de verplichtingen van de huurder uit het contract beëindigen. Zodra de beëindigingsovereenkomst is ondertekend, is er geen verplichting meer om de huur te betalen.
  • Geeft aan of de woning in goede staat is teruggekeerd of dat er schade is. Het is raadzaam om samen met de verhuurder de woning te bekijken zodat beide partijen akkoord zijn over eventuele schade of gebreken om toekomstige argumenten te voorkomen.
  • Geeft een samenvatting van alle verplichtingen van de eigenaar en geeft duidelijk zijn rechten en verantwoordelijkheden aan bij het beëindigen van het contract.
  • Bepaalt de methode voor de teruggave van de borg indien deze verschuldigd is.
Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur