Disse er de to lovlige former for at opsige en lejekontrakt

Hvordan afslutter du en lejeaftale i Spanien?
Hvordan afslutter du en lejeaftale i Spanien?
6 marts 2018, Redaktion

Når din lejekontrakt udløber, er det vigtigt, at begge parter, lejer og ejer af ejendommen, underskriver en aftalt opsigelseskontrakt. Det er ikke kun nødvendigt at fastsætte lejeperiodens slutdato, men også for at sikre, at alle forpligtelserne, som begge parter har ved opsigelse, er opfyldt. Til dette formål er der to forskellige former, der typisk benyttes til at afslutte lejekontrakter i Spanien. En aftale om lejekontrakt for opsigelse af lejemål og en aftale om ophævelse tilbageholdelse/udbetaling af depositum.

Selvom kontrakten er et udtryk for begge parters vilje, og udgangen af udlejningen kan opsiges på mange forskellige måder, indikerer advokaterne deSalvador fra Ejendomsadvokaterne disse to hovedtyper af opsigelseaftaler:

  • Lejeaftale: Dette svarer til at sætte et stop i slutningen af kontrakten og lukke alle de kontraktlige forpligtelser fra begge parter. Denne form indebærer ikke blot overdragelse af nøgler, men bringer også udlejningsforholdet til ophør. ”Det lukker døren til fremtidige krav fra både lejer og udlejer,” konstaterer advokaten Pelayo de Salvador fra advokatfirmaet deSalvador.

Her kan du downloade formen gratis på spansk

  • Lejekontrakt for indfrielse af depositum: Nogle af de kontraktmæssige forpligtelser er lukket, men ikke alle sammen. Enten fordi de to parter ikke kunne nå til enighed eller, fordi de ikke kunne kvantificeres. Denne type aftale regulerer forholdet mellem parterne fra den endelige afvikling af forpligtelserne til fastlæggelsen af begge parters forpligtelser.

Her kan du downloade formen gratis på spansk

Advokaterne advarer om, at denne formular efterlader døren åben, manglende opfyldelse af fremtidige forpligtelser, uenighed mellem parterne og potentielle retssager. Fx hvis depositumet beholdes, skal kontraktens parter afvente kvantificeringen af de uopfyldte forpligtelser, inden afregningen af det endelig depositum, der skal tilbagebetales, hvilket kan give anledning til fremtidige kontroverser.

Effekterne af en opsigelsesaftale af udlejer og lejer

Effekterne kan variere afhængigt af den pågældende aftale, men de fælles effekter er som følger:

Udlejer:

  • Bestemmer tidspunktet for, hvornår boligen vil blive returneret til ham/hende.
  • Vurderer boligens stand, når den returneres og udpeger de ting, som skal repareres på lejerens bekostning. Der rådes til at gennemgå boligen sammen med lejeren, så begge kan notere og aftale, hvad der anses som skader eller fejl, så det ikke på det senere tidspunkt kan stå til diskussion.
  • Opsumér skriftligt alle lejerens udestående (ubetalte regninger, betaling for skader etc.) og skriv tydeligt, hvad der skal gøres for at opfylde det udestående for at undgå problemer med afslutningen af lejekontrakten.
  • Fastsætte lejerens rettigheder i forbindelse med at få hele eller dele af depositummet tilbage og således sikre sig, at lejeren ikke kræver det tilbage med renter.

Lejer:

  • Lejeren bestemmer tidspunktet, hvor alle deres forpligtelser relateret til lejekontrakten ophører. Så snart opsigelsen er underskrevet, ophører forpligtelsen til at betale husleje.
  • Skal påpege, hvor vidt boligen returneres i god stand eller, om der er nogen skader. Der rådes til at gennemgå boligen sammen med lejeren, så begge kan notere og aftale, hvad der anses som skader eller fejl, så det ikke på det senere tidspunkt kan stå til diskussion.
  • Skal opsummere på skrift til udlejeren alt udestående og tydeligt understrege sine rettigheder og ansvar, når kontrakten afsluttes.
  • Informere om, hvordan depositummet skal tilbagebetales, hvis der eksisterer sådan et.
Referrer media
Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista