Wszystko o numerze NIE

Firmar 01 Gtres.jpg
Gtres

Co to takiego numer NIE?

Będzie to jedno z pierwszych pytań jakie zadasz sobie po przyjeździe do Hiszpanii. W skrócie, numer NIE to numer identyfikacji podatkowej dla cudzoziemców, który identyfikuje Cię przed hiszpańskim urzędem podatkowym i umożliwia składanie i płacenie podatków w Hiszpanii.

Do czego jest potrzebny numer NIE?

Każda działalność w Hiszpanii, która wymaga od Ciebie, jako nierezydenta, płacenia podatków, wymaga złożenia podania o numer NIE. Numer NIE nie wyklucza Twojej rezydencji podatkowej. Poniżej znajduje się lista przykładowych sytuacji, w których numer NIE jest niezbędny:

 • Kupno i sprzedaż nieruchomości.
 • Wynajem nieruchomości.
 • Podłączenie mediów do nieruchomości.
 • Dziedziczenie aktywów w Hiszpanii.
 • Otwarcie konta bankowego.
 • Wykupienie ubezpieczenia.
 • Import/kupno/sprzedaż samochodu.
 • Import/kupno/sprzedaż łodzi.
 • Praca w Hiszpanii (krótkoterminowe prace do 3 miesięcy)
 • Studia w Hiszpanii.
 • Składanie wniosków o świadczenia.
 • Uzyskanie kredytu hipotecznego lub innego rodzaju pożyczki osobistej.
 • Jest potrzebny do meldunku.
 • Niektóre elitarne prywatne szkoły zagraniczne wymagają numeru NIE od rodziców i / lub nowych zagranicznych uczniów, aby móc się zapisać!

Kto potrzebuje numeru NIE?

 • Każdy cudzoziemiec, który staje się rezydentem w Hiszpanii dla celów podatkowych.
 • Każdy nierezydent, który planuje posiadać aktywa w Hiszpanii, tj. nieruchomości, samochód, łódź itp.
 • Każdy cudzoziemiec, który planuje pracować, studiować lub założyć firmę w Hiszpanii.

Jak wygląda numer NIE?

Numer NIE jest wydawany przez policję krajową na standardowym arkuszu formatu A4, który zawiera również imię i nazwisko, datę urodzenia i narodowość. Przykład: Y-12345678-R.

Jak złożyć wniosek o wydanie numeru NIE

 1. Złożyć podanie za granicą osobiście, za pośrednictwem hiszpańskiego konsulatu.
 2. Złożyć podanie osobiście w Hiszpanii na posterunku policji lub w Oficina de Extranjería.
 3. Złożyć wniosek za pośrednictwem pełnomocnika. Możesz wyznaczyć kancelarię prawną, aby działała w twoim imieniu jako pełnomocnik, korzystając z Pełnomocnictwa właściwego dla numerów NIE.

Co jest wymagane, aby otrzymać NIE?

 • Paszport.
 • Odpowiedni formularz wniosku wypełniony w języku hiszpańskim.
 • Opłata administracyjna.
 • Uzasadnienie, dlaczego jest Ci potrzebny numer, np. umowa o pracę.
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy