Lista kontrolna nabywcy domu

Skorzystaj z tej listy kontrolnej, jeśli kupujesz dom w Hiszpanii
Skorzystaj z tej listy kontrolnej, jeśli kupujesz dom w Hiszpanii
19 lutego 2020, Larraín Nesbitt Abogados

Uwaga! Ten post ma charakter ogólny i nie należy go uznawać za profesjonalną poradę prawną, której nie zastępuje. Poszukaj porady prawnej we własnym zakresie.

Zakochałeś się w nieruchomości w Hiszpanii, a teraz czas przejść dalej i podpisać umowę! Ten krótki artykuł został napisany w celu zapewnienia kupującemu podstawowych wskazówek na temat tego, o co powinieneś poprosić sprzedawcę. Lista jest zależna od tego, czy kupujesz nieruchomość w budowie czy odsprzedajesz.

Chociaż można kupić nieruchomość w niektórych jurysdykcjach zamorskich, w tym w Hiszpanii, bez konieczności wyznaczania prawnika, byłoby to nierozsądne. Kupno domu to jedna z największych inwestycji, jakie większość ludzi dokonuje w swoim życiu. Dlaczego więc ryzykować, nie otrzymując właściwej porady prawnej? Jedynym zdrowym rozsądkiem jest nieprzyjmowanie prawników rekomendowanych przez tych, od których kupujesz (deweloper, agent), a tym bardziej, jeśli są oferowane bezpłatnie, tj. sewnętrzny prawnik pracujący dla agencji nieruchomości lub dewelopera.

Banki i notariusze nie są twoimi prawnikami i nie będą przeprowadzać kontroli prawnych w celu ochrony interesów prawnych kupującego. To nie jest ich praca. Jest to powszechny błąd popełniany przez kupujących, szczególnie tych nierezydentów.

Poinstruuj własnego niezależnego prawnika i nigdy nie podawaj zbyt niskiej ceny. Po pierwsze jest to nielegalne, zapłacisz ogromny podatek od zysków kapitałowych, sprzedając go później. Jest to nielegalne, jest głupie i przynosi korzyść wyłącznie sprzedawcy, a nie kupującemu.

Pamiętaj o przechowywaniu następujących faktur dotyczących bezpiecznego zakupu, które można wykorzystać, aby DOKŁADNIE zmniejszyć koszty podatkowe przy sprzedaży:

 • Opłaty prawnicze (przy zakupie)
 • Opłaty notarialne (przy zakupie)
 • Opłaty za ewidencję gruntów (przy zakupie)
 • Podatki (przy zakupie), tak, można je w pełni zrównoważyć przy sprzedaży 

Kupowanie niereuchomości w budowie

 • Sprawdź, czy działka jest zarejestrowana pod nazwą dewelopera, którego umowę podpisujesz.
 • Poproś o kopię licencji deweloperskiej na budowę.
 • Poproś o gwarancje bankowe lub polisę ubezpieczeniową zabezpieczającą WSZYSTKIE płatności etapowe, w tym początkową depozyt depozytowy zapłacony deweloperowi / agentowi nieruchomości. Będą one działały jako siatka bezpieczeństwa zabezpieczająca płatności okresowe na wypadek, gdyby deweloper ukończył nieruchomość z opóźnieniem lub wcale.
 • Upewnij się, że rozwój jest zgodny z przepisami przybrzeżnymi.
 • Jeśli prace rozwojowe są zakończone, poproś o kopię Pozwolenia na użytkowanie.
 • Jeśli budowa jest zakończona, upewnij się, że wykonałeś listę skarg przed zakupem.
 • Po zakończeniu: upewnij się, że Twoja nieruchomość jest teraz zarejestrowana pod Twoim nazwiskiem w rejestrze nieruchomości i nigdy nie wierz na to nikomu! Sprawdź to sam.
 • Po zakończeniu: ustaw płatność według stawek lokalnych (IBI i basura ) jako polecenie zapłaty na Twoje hiszpańskie konto bankowe.
 • Po zakończeniu: jeśli nie jesteś rezydentem, upewnij się, że płacisz co roku podatek dochodowy od osób fizycznych niebędących rezydentami (NRIIT) od nieruchomości w Hiszpanii.

Kupowanie na rynku wtórnym

Pamiętaj, że mamy na myśli jedynie osoby fizyczne działające jako sprzedawcy podczas pisania tego podsumowania, jeśli zaangażowane są firmy, konieczne jest przeprowadzenie znacznie więcej czynności kontrolnych.

 • Poproś o kopię aktu własności sprzedającego.
 • Poproś o kopię pozwolenia na użytkowanie, jeśli to możliwe. Jest to wymagane w przypadku wynajmu wakacyjnego, a także przez pożyczkodawców w celu pozyskania środków finansowych na nieruchomość (tj. na zakup samej nieruchomości lub ponieważ potrzebujesz pieniędzy na pokrycie kosztów związanych ze zdrowiem w późniejszym okresie życia itp.).
 • Upewnij się, że osoby, z którymi masz do czynienia jako sprzedający, są zarejestrowanymi właścicielami nieruchomości. Jeśli nie, upewnij się, że działają poprzez ważne Pełnomocnictwo.
 • Poproś o zaktualizowany wypis z rejestru nieruchomości albo go zdobądź.
 • Upewnij się, że nieruchomość jest zgodnie z prawem zaklasyfikowana jako mieszkanie, a nie nieruchomość komercyjna.
 • Upewnij się, że nieruchomość jest wolna, a nie dzierżawiona.
 • Sprawdź, czy nieruchomość nie ma zaległości na rzecz Wspólnoty Właścicieli, jeśli dotyczy. Kupujący staje się odpowiedzialny za poprzednie 3 lata plus bieżący rok (łącznie 4 lata).
 • Sprawdź, czy nie ma żadnych zaległych podatków lokalnych do zapłaty: IBI i opłata za śmierci (basura  w języku hiszpańskim). Kupujący staje się odpowiedzialny za poprzednie 4 lata.
 • Sprawdź, czy w nieruchomości nie ma najemców. Zgodnie z nowymi rygorystycznymi przepisami dotyczącymi wynajmu najemcy są czasem uprawnieni do pobytu na nieruchomości przez 8 lub 10 lat, nawet jeśli te zostaną sprzedane! Kupujący musi przestrzegać czasu trwania całej umowy najmu, chyba że najemca formalnie wyrazi zgodę na rezygnację w zamian za „odszkodowanie”.
 • Upewnij się, że nieruchomość jest nieobciążona (bez kredytów hipotecznych).
 • Upewnij się, że nieruchomość jest wolna od zastawów, tj. prawa drogi, prawa do polowania, prawa do zbiorów, prawa do studni, itd.
 • Upewnij się, że nieruchomość jest wolna od opłat, tj. nie ma w jej przypadków obowiązujących opłąt.
 • Jeśli inwestujesz w opcję zakupu do wynajęcia, sprawdź, czy twoja wspólnota właścicieli nie zakazała ani nie ograniczyła wynajmu wakacyjnego.
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy