Manual per reformar una casa i revalorar-la fins a un 20%... i no deixar-s’hi la pell

Guia per reformar la teva casa i poder pujar el seu preu de lloguer o venda / Gtres
Guia per reformar la teva casa i poder pujar el seu preu de lloguer o venda / Gtres
28 d’agost 2018, Redacció

Reformar una casa té un gran avantatge: és possible revalorar-la fins a un 20%. Tanmateix, el procés pot ser llarg i costós, sobretot si no es planifica de manera correcta.

Els experts recorden que l’estiu és un dels millors moments de l’any per reformar un habitatge, ja que els propietaris tenen més temps lliure, els dies són més llargs, hi ha menys humitat, molts veïns estan de vacances... Tot i que també insisteixen en la necessitat de planificar el procés abans de començar amb les obres. Resumim en aquest manual els consells del portal Casaktua i les coses a considerar abans d’afrontar una reforma

1. El pressupost de l’obra ha d’estar desglossat

A l’hora de crear el pressupost amb el proveïdor, és important fixar-se que estiguin incloses totes les partides i que estiguin detallades al màxim per evitar sorpreses d’última hora. El pressupost ha de contemplar sobretot el material i els acabats, que són els que més afecten el pressupost final.

Així, la recomanació és demanar un pressupost desglossat amb el tipus, la quantitat i el preu de cada material, així com una valoració de les diferents opcions. A l’hora de tancar el pressupost amb el proveïdor, és molt important fixar-se que estiguin recollides de forma exhaustiva totes les partides. Només així s’evitaran sorpreses d’última hora. 

2. Compte amb la mà d’obra i els permisos

També és fonamental que l’import de la mà d’obra estigui ben detallat i inclogui la informació corresponent sobre els permisos de l’obra (persona que els sol·licitarà, tràmits...), així com la durada estimada de la intervenció, informació detallada de l’IVA i el mètode de pagament.

En aquest punt, és recomanable establir també una llista de prioritats, per si de cas sorgeixen imprevistos durant les obres i és necessari prescindir d’alguna partida inicial. Recorda que poden aparèixer despeses extra per possibles desperfectes, mal estat de les canonades... 

3. He de contractar sí o sí a un arquitecte?

Les obres que exigiran comptar amb un professional són totes aquelles en les quals s’alteri la configuració d’una casa o un edifici, és a dir, aquelles que produeixin una variació de la composició general exterior, de l’estructura o que tinguin com a objectiu canviar els usos característics de l’immoble. A l’hora de contractar a un arquitecte, és important tenir referències i que ens assessori durant tot el procés.

4. Com negociar el contracte i les penalitzacions per retard

A l’hora de plasmar el contracte d’execució de l’obra, és necessari assegurar-se que reflecteixi degudament el pactat i no es renunciï a cap dret. D’aquesta manera, s’haurà de fixar el preu, el mètode de pagament, les qualitats del servei, la data d’entrega i les penalitzacions per retard. Aquest últim punt és molt important i consisteix a fixar de manera anticipada quina quantitat de diners al dia s’haurà de pagar al conductor o si l’import es descomptarà del preu en incomplir-se les clàusules imposades.

5. Necessito llicències?

Són els ajuntaments els encarregats de definir el tipus de llicències necessàries, la documentació i el preu del permís o llicència d’obra a sol·licitar. Tanmateix, en termes generals serà necessari demanar aquest tipus d’autoritzacions quan s’hagin de realitzar reformes que modifiquin la distribució o l’estructura de la casa, obres que alterin algun element comunitari (façana, terrassa, balcons...) o de la superfície exterior de l’immoble.

També són necessàries les llicències quan canviem l’ús de l’immoble (com per exemple, reconvertir un local o una oficina en un habitatge). Respecte a qui ha de sol·licitar-les, el tràmit i el pagament el pot fer qualsevol persona, sempre que ho faci en nom del promotor o el propietari.

6. Compte amb els sorolls i l’horari de les obres

Com vèiem en el punt anterior, aquestes normatives també depenen de cada municipi. Per exemple, a Barcelona capital, les obres i els treballs de construcció només es podran realitzar de dilluns a divendres entre les 8 i les 21 hores, i dissabtes i festius de 9 a 21 h, excepte per raons d’urgència, seguretat o perill. Pel que fa al soroll permès, el límit màxim és de 55-80 dB en la majoria de les ciutats.

7. Quan s’ha de demanar permís a la comunitat

S’haurà de demanar permís a la comunitat de propietaris sempre que sigui una obra de grans dimensions. Si és una petita intervenció, convé avisar d’horaris i període d’obres, almenys als veïns que tinguem més a prop. Mentre no es produeixin desperfectes en les zones comuns, es disposi de llicència d’obra i es respecti la normativa respecte a l’horari, nivell de soroll i recollida de runes no hi haurà problemes.