Podatki dla rezydentow i nierezydentów przy zakupie i sprzedaży domu w Hiszpanii

Jak zmienia się podatek od nieruchomości dla rezydentow i nierezydentów w Hiszpanii / Gtres
Jak zmienia się podatek od nieruchomości dla rezydentow i nierezydentów w Hiszpanii / Gtres
29 maja 2019, Redakcja

Wiele osób ma wątpliwości co do podatków, które będą musiały zapłacić przy zakupie lub sprzedaży domu w Hiszpanii. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie podatku rezydenta i nierezydenta od zakupu i sprzedaży nieruchomości w prosty sposób, z pomocą ekonomisty i doradcy podatkowego José Miguela Golpe Saavedry. Przyjrzymy się podatkowi od zysków kapitałowych i innym podatkom, które należy zapłacić państwu hiszpańskiemu, wspólnotom autonomicznym lub gminom.

Przy zakupie domu w Hiszpanii wszystkie osoby fizyczne muszą zapłacić następujące podatki:

 • VAT: Podatek ten musi zapłacić każdy, kto kupi nowo wybudowany dom w Hiszpanii. Ogólnie rzecz biorąc, dom jest uważany za nowy budynek, gdy jest sprzedawany bezpośrednio przez dewelopera, z pewnymi wyjątkami, takimi jak, gdy nieruchomość została wynajęta. Kwota podatku VAT zostanie obliczona jako 10% wartości sprzedaży, ostateczna cena zamknięcia, jaka wynika z tytułu własności.
 • ITP (Podatek od przeniesienia własności): ITP ma zastosowanie do nieruchomości, do których nie ma zastosowania podatek VAT, co w zasadzie oznacza, że jest płacony przez tych, którzy kupują nieruchomości z drugiej ręki lub, gdy po budowie lub renowacji nieruchomości, własność sprzedaje osoba inna niż deweloper. W tym przypadku ITP musi zostać zapłacone w Autonomicznej Wspólnocie, w której znajduje się nieruchomość. Odsetek stosowany do ostatecznej ceny zależy od wspólnoty autonomicznej i sytuacji osobistej podatnika.

Każdy, kto jest właścicielem nieruchomości w Hiszpanii, będzie musiał zapłacić następujące roczne podatki:

 • IBI (Podatek od aktywów nieruchomości): Jest to podatek, który musi być zapłacony przez wszystkie osoby fizyczne i prawne, które są właścicielami nieruchomości w dniu 1 stycznia danego roku. Jest to podatek miejski, który należy wpłacić do ratusza (Ayuntamiento), w którym znajduje się nieruchomość. Kwota IBI, która ma zostać zapłacona, jest obliczana na podstawie wartości katastralnej nieruchomości, co oznacza, że procent kwoty podatku, którą trzeba zapłacić, będzie różny w zależności od miejsca, w którym znajduje się nieruchomość i sytuacji osobistej właściciela nieruchomości.
 • IRPF (Podatek dochodowy): Gdy osoba fizyczna zamieszkała w Hiszpanii jest rezydentem podatkowym (zwykle, gdy mieszka w Hiszpanii dłużej niż 183 dni) oraz jest właścicielem nieruchomości, jest ona zobowiązana do zgłoszenia tego w swoich zeznaniach podatkowych IRPF.
  • Jeśli jest to stałe miejsce zamieszkania, nie ma obowiązku zapłaty podatku.
  • Jeżeli nieruchomość jest pusta i nie jest głównym miejscem zamieszkania podatnika, stosuje się przypisanie dochodu, którego wartość zależy od wartości katastralnej nieruchomości i kiedy ostatni raz wartość katastralna została zaktualizowana.
  • Jeśli nieruchomość jest wynajmowana, uzyskany dochód i poniesione wydatki muszą być opodatkowane zgodnie z dochodami kapitału nieruchomości.
  • Jeśli zdecydujesz się sprzedać swój dom, będziesz musiał ustalić, czy osiągnąłeś zysk lub stratę w kapitale własnym. Jeśli uzyskałeś materialny zysk, jest to twoje zwykłe miejsce zamieszkania i ponownie inwestujesz te pieniądze lub ich część w zakup nowego podstawowego miejsca zamieszkania, będziesz mógł zastosować zwolnienie podatkowe w celu reinwestycji w główne miejsce zamieszkania (pod warunkiem że spełniasz wymagania prawne).
 • IRNR (Podatek dochodowy nierezydentów): Gdy właścicielem domu jest osoba niebędąca rezydentem podatkowym w Hiszpanii, musi ona również zapłacić podatki, składając odpowiednie formularze indywidualnie lub za pośrednictwem zarządcy nieruchomości lub innego przedstawiciela w Hiszpanii. Osoba, która nie jest rezydentem podatkowym w Hiszpanii, zapłaci 19% lub 24% (w zależności od tego, gdzie mieszka) od dochodów uzyskiwanych z wynajmu nieruchomości w Hiszpanii. Jeżeli jednak miejscem zamieszkania jest UE, Islandia lub Norwegia, można zastosować odliczenie podatków od wydatków związanych z nieruchomością.

Przy sprzedaży nieruchomości w Hiszpanii istnieje jeden kluczowy podatek, o którym powinni pamiętać zarówno rezydenci, jak i nierezydenci:

 • Plusvalía (Podatek od zysków kapitałowych): Gdy nieruchomość zostaje sprzedana, istnieje obowiązek zapłaty „Plusvalía” za wzrost wartości nieruchomości. Jest to podatek, który zostanie wypłacony władzom lokalnym przez osobę sprzedającą nieruchomość. Obecnie w Hiszpanii jest to bardzo kontrowersyjny podatek, ponieważ zdarzały się przypadki, w których był on pobierany nawet wtedy, gdy właściciel ponosił straty ze sprzedaży swojej nieruchomości.
Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy