Părțile componente esențiale ale unui contract de închiriere

Care sunt elementele obligatorii ale unui contract de închiriere?
Care sunt elementele obligatorii ale unui contract de închiriere?
23 februarie 2018, Redacție

Dacă sunteți un chiriaș cu un contract de închiriere a unei proprietăți sau veți avea unul în curând sau dacă sunteți un proprietar care trebuie să redactați unul, este important ca acesta să conțină informații minime despre proprietar și chiriaș și orice alte condiții și clauze specifice. Ce altceva ar trebui să apară în contractul dvs. de închiriere?

Depozitul/Garanția: acesta este în mod normal, echivalentul unei chirii lunare, pe care chiriașul trebuie să o plătească proprietarului în numerar la începutul perioadei de închiriere. Depozitul va fi returnat atunci când contractul se termină atâta timp cât nu există nici un prejudiciu sau nimic în neregulă cu proprietatea, caz în care sumele corespunzătoare pentru a plăti daunele vor fi scoase din acest depozit. Proprietarul nu poate păstra depozitul pentru el însuși, ci trebuie să îl transmită autorităților competente din Comunitatea autonomă din care face parte. Pe lângă depozit, un proprietar poate cere alte garanții, cum ar fi un girant care poate plăti în cazul în care chiriașul nu poate sau o asigurare  de plată pe proprietate.

Chiria: suma exactă a chiriei lunare care trebuie plătită este negociabilă, cu excepția cazurilor când este specificată clar în contract și trebuie plătită în primele șapte zile ale fiecărei luni. Se poate plătit în numerar, prin transfer bancar sau prin ordin de plată. În nici un caz proprietarul nu poate solicita chirie mai mult de o lună în avans.

Durata contractului: nu există o limitare a duratei contractului, aceasta depinde strict de părțile implicate în contract. Există adesea o clauză care obligă chiriașul să rămână pentru o perioadă minimă de un an, cu o plata unei penalizări dacă pleacă înainte. Cu toate acestea, chiriașul are dreptul legal de a rezilia contractul după șase luni, care trebuie exprimat în scris în avans.

Clauze speciale

Modificări ale valorii chiriei: Prin lege, cele două părți contractante, proprietarul și chiriașul, sunt libere să renegocieze și să actualizeze termenii contractului de închiriere de-a lungul timpului, inclusiv suma care trebuie plătită, utilizându-se în mod normal ca referință, indicele național al prețurilor de consum (Indice de Precios al Consumatorului sau IPC).

Cheltuieli: Cheltuielile generale și costurile comunitare pentru clădire, precum și impozitele pentru apartament sunt responsabilitatea proprietarului și trebuie să fie clar stipulate în contract. Facturile de energie electrică, gaze și apă care sunt contorizate cu o citire a contorului trebuie să fie plătite de chiriaș.

Lucrări de reparații și întreținere: Dacă este nevoie de reparații minore pentru utilizarea de zi cu zi a proprietății, chiriașul trebuie să plătească pentru ele. Pentru reparații mai mari și de structură însă, proprietarul locuinței este responsabil, cu excepția cazului în care acestea au fost cauzate de chiriaș.

Chiriașii cu dizabilități: În cazul în care chiriașul, partenerul, soțul / soția sau membrii familiei care locuiesc cu aceștia au nevoi speciale, aceștia au dreptul să facă toate modificările considerate necesare proprietății, atâta timp cât proprietarul este informat în scris.

Proprietarul, la rândul său, are dreptul să solicite readucerea proprietății la starea sa anterioară la sfârșitul perioadei contractuale.

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Găsește pe idealista case de vânzare și închiriere pe termen lung