Istotne elementy umowy najmu

Istotne elementy umowy najmu
Istotne elementy umowy najmu
23 lutego 2018, Redakcja

Niezależnie od tego czy jesteś wynajmującym czy najemcą, umowa wynajmu nieruchomości jest tak samo ważna dla obu stron. Co powinno pojawić się w takiej umowie?

Kaucja: zazwyczaj jest to czynsz za miesiąc, który najemca musi zapłacić właścicielowi w gotówce na początku okresu wynajmu. Zostanie on zwrócony, gdy umowa się zakończy, o ile nie wystąpią żadne szkody lub nie będzie to miało wpływu na nieruchomość, w którym to przypadku odpowiednia kwota do zapłaty za szkody zostanie pobrana z tego depozytu. Gospodarz nie może zatrzymać depozytu na własną rękę, ale musi go przekazać właściwym władzom we Wspólnocie Autonomicznej. Oprócz depozytu, właściciel może poprosić o inne gwarancje, takie jak poręczyciel, który może zapłacić, jeśli najemca nie może lub niektóre świadczenia ubezpieczeniowe na nieruchomości.

Czynsz: Dokładna kwota miesięcznego czynszu do zapłacenia jest do negocjacji i, o ile nie określono inaczej, musi zostać zapłacona w ciągu pierwszych siedmiu dni każdego miesiąca. Może być wpłacona gotówką, przelewem bankowym lub zleceniem stałym. W żadnym wypadku wynajmujący nie może z góry żądać więcej niż miesięcznego czynszu.

Długość umowy: może być tak długa lub krótka, jak obie strony wyrażają na to zgodę. Często istnieje klauzula, która zobowiązuje najemcę do pozostania na minimalnym okresie jednego roku, z karą do zapłaty, jeśli zrezygnuje wcześniej. Jednak najemca ma prawo do rozwiązania umowy po sześciu miesiącach, ale musi to wyrazić na piśmie z wyprzedzeniem.

Klauzule specjalne

Zmiana warunków wynajmu: Zgodnie z prawem obie strony umowy, wynajmujący i najemca mają swobodę renegocjowania i aktualizacji warunków umowy najmu w czasie, w tym kwoty do zapłacenia, zwykle przy użyciu krajowego indeksu cen towarów i usług (Índice de Precios al Consumidor lub IPC) jako odniesienie do tego, ile powinno być.

Wydatki: Wydatki ogólne i koszty gminy związane z budynkiem, a także podatki za mieszkanie, są obowiązkiem właściciela i muszą być wyraźnie określone w umowie. Rachunki za prąd, gaz i wodę, które są zliczane za pomocą odczytu licznika, ponosi wynajmujący.

Naprawy i prace konserwacyjne: W przypadku konieczności wykonania drobnych napraw w normalnym, codziennym użytkowaniu nieruchomości, lokator powinien za nie zapłacić. W przypadku większych i bardziej strukturalnych napraw właściciel ponosi jednak odpowiedzialność, chyba, że szkody spowodował najemca.

Najemcy niepełnosprawni: Jeśli najemca, jego partner, współmałżonek lub członkowie rodziny, którzy mieszkają z nimi, mają szczególne potrzeby związane z niepełnosprawnością, mają prawo do wprowadzenia zmian w nieruchomościach, które są uważane za niezbędne, o ile wcześniej zawiadamiają właściciela na piśmie. Wynajmujący z kolei ma prawo zażądać zwrotu nieruchomości do poprzedniego stanu po upływie okresu umownego.

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy