Imatge del dia: Les economies més innovadores del món

pic
Bloomberg
20 de desembre 2019, Redacció

La principal política econòmica dels països al segle XXI passa per la innovació. I la carrera per deixar enrere la industrialització per ser societats empresarials centrades en la tecnologia ja ha començat. Ara com ara, porten l'avantatge Corea del Sud (87,3), Alemanya (87,3), Finlàndia (85,5), Suïssa (85,4) i Israel (84,7), sobre una base de 100.

Per mesurar la innovació, s'ha fet un càlcul sobre la despesa pressupostària en I+D, a més dels fons invertits en recerca i desenvolupament. L'activitat de patents presentades, i les subvencions que atorguen (sobre població, i sobre el PIB), en comparació amb el total global.

Altres factors que s'han tingut en compte són la productivitat i eficiència de la producció manufacturera i terciària, i els nivells d'educació i graduació de la població en ciències i enginyeries.

Comptar amb empreses públiques d'alta tecnologia, i saber el nombre de professionals compromesos amb la recerca i el desenvolupament també s'han tingut en compte.

Per darrere dels ja comentats apareixen potències com els EUA (83,2), el Japó (81,9) o França (81,6). Espanya ocupa un lloc intermedi amb 64,5 punts.

Article vist a The World’s Most Innovative Economies (Visual Capitalist)