Com calcular i quan es puja l’IPC d’un lloguer el 2018

Com afecta l'IPC als preus del lloguer: tot el que has de saber / Gtres
Com afecta l'IPC als preus del lloguer: tot el que has de saber / Gtres
27 d’agost 2018, Redacció

En un mercat de lloguer a l’alça, és important destacar que la renda només podrà actualitzar-se si s’ha pactat expressament entre el propietari i l’inquilí. En cas de no ser així, no es procedirà a la seva actualització. El més habitual és que en el contracte s’estableixi que l’actualització de la renda es du a terme conforme a l’IPC i clarifica si es tracta de l’índex nacional o l’autonòmic, ja que pot variar.

En cas que el contracte d’arrendament no es detalli l’índex o una metodologia de referència, la norma preveu que l’actualització es realitzi amb un arranjament a la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat. Es tracta d’un índex contemplat a la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia espanyola.

Com es calcula l’IPC del lloguer 2018

Salvador Salcedo, soci d’Ático Jurídico, aconsella acudir a la Web de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) on es pot renovar una renda concreta en un període determinat i també es pot obtenir el tipus percentual de variació de l’IPC en un període concret, per aplicar a la renda que volem actualitzar.

Quan s’actualitza la renda

L’actualització podrà efectuar-se en la data en la qual es compleixi un any de vigència del contracte.

Pel que fa a la manera de notificar la pujada del lloguer, ha de ser per escrit (una carta amb la pujada de l’IPC) i s’ha d’expressar el percentatge d’alteració aplicat i acompanyat, si l’inquilí ho exigeix, per l’oportuna certificació de l’Institut Nacional d’Estadística. Si la variació de l’IPC fos negativa, el inquilí podrà sol·licitar al propietari la reducció de la renda.

El propietari podrà exigir el pagament de la renda actualitzada a partir del mes següent a la notificació per escrit a l’arrendatari.

Pot el propietari reclamar l’IPC d’anys endarrerits en el lloguer?

L’arrendador pot comunicar l’actualització de la renda de l’IPC acumulat que no va realitzar en qualsevol moment, sent exigible a partir del següent mes a la comunicació, però des d’Àtico Jurídico consideren que no li és possible reclamar els endarreriments, és a dir, exigir la diferència entre la renda que es va cobrar i la que hagués resultat d’haver-la actualitzat.

Quan se sap l’IPC de l’any?

L’Institut Nacional d’Estadística publica mensualment les variacions que experimenta l’IPC. Per actualitzar una renda d’un contracte de vigència anual del qual és el maig, s’haurà d’esperar al mes de juny, ja que les variacions de l’IPC es publiquen a mes vençut.

És habitual que els contractes de lloguer introdueixin una clàusula que estableixi que “si pel retard amb el qual es publiquen aquests índexs, l’adaptació no pogués realitzar-se en la data prevista, es girarà rebut per la diferència per més o per menys, des del mes que procedeixi. En cap cas la demora en practicar la revisió suposarà la renúncia d’aquesta. Tanmateix, Salvador Salcedo aconsella que es comuniqui l’actualització a l’arrendatari com abans millor.