Els llogaters d'habitatge públic a Barcelona, exempts del pagament de l'IBI a partir d'aquest any

Canvis en el pagament d'impostos sobre béns immobles a Barcelona

Barcelona
Barcelona
13 de gener 2020, Redacció

Canvis en el pagament d'impostos sobre béns immobles a Barcelona. L'1 de gener de 2020 va entrar en vigor la bonificació del 95% de l'impost sobre béns immobles (IBI) prevista en les ordenances fiscals per a habitatges destinats a lloguer social. El 5% restant l’assumirà l'Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) en els habitatges que gestiona.

Aquesta bonificació de l’IBI la recull l'article 9.10 de l'Ordenança fiscal número 1.1 reguladora de l'impost sobre béns immobles, i bonifica el 95% amb caràcter indefinit en els béns immobles en els quals es desenvolupi una activitat econòmica destinada a lloguer social d'habitatges, ja siguin gestionats per la Borsa d'Habitatge de Lloguer de Barcelona, per entitats o empreses de titularitat pública o bé per altres subjectes privats.

Per gaudir d'aquesta bonificació s'ha d'aprovar un acord de la Comissió d'Economia i Hisenda del Consell Municipal que declari d'utilitat municipal els habitatges que el sol·licitin.

Els habitatges gestionats directament per l'IMHAB es van declarar d'utilitat municipal en la sessió del 20 de novembre de 2019 i aquesta condició es va fer extensiva als exercicis del 2020 i successius.