Barcelona crea una comissió per estudiar la repercussió de la regulació dels lloguers

Barcelona mirarà de prop l'evolució dels preus de lloguer a la ciutat

Font: Ajuntament de Barcelona
Font: Ajuntament de Barcelona
10 de març 2020, Redacció

Barcelona mirarà amb lupa l'evolució dels preus de lloguer a la ciutat. Amb aquest objectiu avui se celebrarà la primera sessió de la comissió d'estudi sobre la regulació dels lloguers a Barcelona. La comissió es crea per estudiar l'aplicació i la repercussió que tindrà la regulació dels preus dels contractes d'arrendament d'habitatge a la ciutat de Barcelona i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L'objectiu és impulsar i aconseguir la implantació efectiva d'aquesta regulació a la ciutat.

Els temes que tractarà la comissió d'estudi sobre la regulació dels preus del lloguer al llarg d'aquests cinc mesos seran els següents: la situació i les polítiques d'accés a l'habitatge a la ciutat de Barcelona, l'Àrea metropolitana i altres ciutats globals; les experiències internacionals en la regulació dels preus dels lloguers; el marc competencial i els escenaris potencials de regulació i els impactes socials, econòmics i urbanístics de les regulacions dels preus dels lloguers a Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La comissió la presidirà la regidora del grup municipal d'ERC, Eva Baró i, la vicepresidència anirà a càrrec de la regidora d'Habitatge i Rehabilitació Lucía Martín. En aquesta primera sessió de constitució es parlarà de la situació i les polítiques d'accés a l'habitatge a Barcelona, l’Àrea Metropolitana i altres ciutats globals.

Per fer-ho, l'Ajuntament de Barcelona ha convidat a experts i agents socials que donaran els seus punts de vista. Hi participaran la vicepresidenta de la Associació de Promotors de Catalunya, Elena Massot (contrària a la regulació dels preus de lloguer); el president de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Joan Ràfols; la presidenta de l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d'Habitatge de Catalunya, Lídia Guillén; la presidenta de l’Observatori Metropolità de l'Habitatge (O-HB), Carme Trilla; el tècnic d'habitatge de l’Observatori DESC, Guillem Domingo; la secretària general de Housing Europe, Socha Edwards; i la catedràtica d'arquitectura de la UPC, Pilar García Almirall.

La comissió neix a proposta del grup municipal d'ERC, però ja fa temps que des de l'Ajuntament de Barcelona es parla de la necessitat de regular els lloguers. De fet, aquest va ser un dels compromisos de l'alcaldessa Ada Colau a l'inici del seu mandat l'any 2015. Ara s'ha concretat en aquesta comissió no permanent que es reunirà de manera periòdica durant els pròxims cinc mesos i s'extingirà automàticament una vegada s'elabori l'informe de conclusions, que recollirà les aportacions i punts de vista que es manifestin en les diferents sessions de treball.