Zanim sprzedasz swój dom w Hiszpanii, potrzebujesz pozwolenia od swojego męża lub żony

Główne miejsce zamieszkania rodziny może być sprzedane wyłącznie za zgodą całej rodziny / Gtres
Główne miejsce zamieszkania rodziny może być sprzedane wyłącznie za zgodą całej rodziny / Gtres
21 listopada 2018, Redakcja

Jeśli chcesz sprzedać dom dla własnego zysku i jest on współwłasnością z partnerem, wymagana jest zgoda obojga małżonków. Jakkolwiek może się to wydawać dziwne, zgoda lub zezwolenie sądowe obojga małżonków są również potrzebne, nawet jeśli główne miejsce zamieszkania jest własnością tylko jednego z was.

Salvador Salcedo, partner w kancelarii prawnej Ático Jurídico, komentuje niedawną uchwałę Generalnej Dyrekcji Rejestru i Notariatu (Dirección General de Registros y Notariado lub DGRN), która stanowi, że art. 1.320 kodeksu cywilnego wprowadza ograniczenie swobody małżonek będący wyłącznym właścicielem domu rodzinnego w celu sprzedaży lub wynajęcia nieruchomości. Ograniczenie to wynika z faktu, że ustawodawstwo chroni interesy rodziny, uznając je za ważniejsze od indywidualnych interesów każdej osoby w małżeństwie. Ta rezolucja dotyczy tylko małżeństw certyfikowanych w kontekście cywilnym lub kościelnym.

Ta zasada prawna ma na celu zabezpieczenie domu rodzinnego przed niespodziewanymi sytuacjami, w przypadku których członek rodziny, który jest właścicielem nieruchomości decyduje się na sprzedaż pod wpływem impulsu. Sąd Najwyższy popiera to samo stanowisko w obronie ochrony mieszkań dla rodzin. Należy jednak pamiętać, że powołany artykuł będzie normalnie obowiązywał, gdy nie dojdzie do sytuacji kryzysowej, ponieważ w przeciwnym razie art. 96 kodeksu cywilnego dotyczy korzystania z domu w przypadku separacji lub rozwodu.

"Część doktryny Sądu Najwyższego uważa, że sednem zasady jest zasada równości, która jest przewidywana zarówno w konsensusie dotyczącym wyboru mieszkania, jak i kontroli obojga małżonków w celu jego zachowania", mówi Salcedo.

Z tego powodu Trybunał nalega, aby zgoda udzielona przez nie mającego tytułu małżonka stanowiła środek kontrolny w celu zatwierdzenia sprzedaży nieruchomości będącej własnością drugiego małżonka. "Oznacza to, że strona, która nie jest właścicielem, akceptuje lub udziela zgody na czyn popełniony przez inną osobę, w sprawie, w której nie jest stroną" - wyjaśnia adwokat.

Jeśli nie zostanie udzielona zgoda, nie można sprzedać domu. Notariusz musi zapytać sprzedającego czy sprzedawany majątek stanowi miejsce stałego pobytu. Wymagana jest obecność małżonka, który wyrazi na to zgodę lub pisemne pełnomocnictwo. Jeśli jednak sprzedaż odbywa się bez zgody notariusza, rejestrator nieruchomości odmówi rejestracji nieruchomości na rzecz nowego właściciela.

Salcedo dodaje, że ze względu na cel tego wymogu prawnego nie tylko wymagana będzie zgoda na sprzedaż domu, ale także na bezpłatne przekazy pieniężne, takie jak darowizny lub na zbycie nieruchomości w jakikolwiek inny sposób.

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy