Pas på, hvis du ønsker at sælge din ejendom: du skal have samtykke fra din ægtefælle

Gtres
Gtres
21 november 2018, Redaktion

Når huset, der skal sælges, ejes i fællesskab, er begge ægtefællers samtykke nødvendig for at udføre denne operation. Men mærkeligt nok har du også brug for samtykke eller retlig tilladelse fra begge, hvis den faste bopæl kun ejes af en af ægtefællerne.

Salvador Salcedo, partner hos Ático Jurídico, kommenterer en nylig beslutning fra Generaldirektoratet for Registreringer og Notarer (Dirección General de Registros y Notariado  DGRN), der fastslår, at artikel 1.320 i borgerloven forudsætter en begrænsning af friheden til at bortskaffe ejendomsretten fra ægtefællen, selvom denne er den eneste ejer af familiens hjem. Denne begrænsning skyldes, at lovgivningen beskytter familieinteresser, det vil sige, at de overholder ægtefællernes individuelle interesser. Selvfølgelig påvirker denne beslutning ægtefællen, gift civilt eller i kirken.

Den nævnte juridiske bestemmelse søger at beskytte familieboligen og undgå dårlig praksis, som f.eks. vilkårlighed eller at gå mod ejerens ægtefælles vilje. Højesteret tilslutter sig samme holdning til beskyttelse af familiens hjem. Det skal dog siges, at den påberåbte artikel normalt kun vil finde anvendelse, når der ikke er nogen civil krisesituation. I tilfælde af civil krisesituation, er det som regel artikel 96 i civilloven som tages i brug i forhold til boligen, hvis der er tale om separation eller skilsmisse.

"En del af højesterets doktrin mener, at kernen i reglen er ligestillingsprincippet, som både forventes at være i konsensus om valg af bolig og for begge ægtefællers kontrol over bevarelsen eller bortskaffelse", påpeger Salcedo.

Derfor hævder Højesteret, at den samtykke der skal gives af den ægtefælle som ikke jer ejendommen, udgør en kontrolforanstaltning for at godkende salget af den ejendom, som den anden ægtefælle ejer. "Det vil sige, at ægtefællen tolererer eller giver godkendelse til en handling udført af den anden, som om denne også ejer ejendommen" tilføjer advokaten.

Og er i tilfælde af at der ikke er samtykke, kan salget af huset annulleres. Og hvordan? Notaren bør spørge sælgeren om den ejendom, der sælges, er fast bopælsadresse for begge ægtefæller. I så fald må notaren ikke godkende underskrivelsen af transmissionen uden tilstedeværelse af begge eller ved en fuldmagt fra den anden ægtefælle. I tilfælde af at salget gennemføres af notaren uden behørigt samtykke skal ejendomsregistratoren imidlertid afvise registrering af ejendommen til den nye ejer.

Men Salcedo forsikrer, at når man ser formålet med dette lovmæssige krav, kræves der ikke kun samtykke til salg af et hus, selvom formålet med salget er at opnå nok penge til at erhverve en anden større, bedre placeret eller mere bekvem ejendom. Derimod kræves der også samtykke når det drejer sig om gratis transmissioner, som f.eks. donationer, eller til at bortskaffe enhver anden ret over boligen.

Referrer media
Er du klar på at finde din drømmebolig?

Er du klar på at finde din drømmebolig?

Find boliger til salg og leje på idealista