Je hebt toestemming van je partner nodig voordat je je huis verkoopt in Spanje

Het hoofdverblijf kan alleen worden verkocht met toestemming van het hele gezin / Gtres
Het hoofdverblijf kan alleen worden verkocht met toestemming van het hele gezin / Gtres
21 november 2018, Redactie

Als je je woning wilt verkopen en het eigendom van je partner is, moet je toestemming krijgen van beide echtgenoten. Hoe vreemd het ook mag lijken, de toestemming of rechterlijke machtiging van beide echtgenoten is ook nodig, zelfs als het hoofdverblijf maar van één van de partners is.

Salvador Salcedo, partner bij het advocatenkantoor Ático Jurídico, reageert op een recente resolutie van de Algemene Directie van Registers en Notarissen (Dirección General de Registros y Notariado of DGRN) waarin wordt gesteld dat artikel 1.320 van het Burgerlijk Wetboek de vrijheid van de echtgenoot die de exclusieve eigenaar is van het ouderlijk huis om het onroerend goed te verkopen of te verhuren. Deze beperking vloeit voort uit het feit dat de wetgeving de familiale belangen beschermt, die worden beschouwd als belangrijker dan de individuele belangen in het huwelijk. Deze resolutie heeft alleen betrekking op huwelijken die zijn gecertificeerd in een civiele of kerkelijke context.

Dit wettelijke voorschrift heeft tot doel het huis van de familie te beschermen tegen slechte praktijken, zoals het familielid dat eigenaar is van het onroerend goed en besluit om het te verkopen voor eigen winst. Het Hooggerechtshof onderschrijft deze zelfde positie om de bescherming van gezinswoningen te verdedigen. Echter heeft dit alleen toepassing als er geen sprake is van een echtelijke crisissituatie, anders is het gebruikelijk dat artikel 96 van het Burgerlijk Wetboek betreffende het gebruik van de woning in geval van scheiding of echtscheiding in het spel komt.

‘Het Hooggerechtshof is van mening dat in het hart van de regelgeving het gelijkheidsbeginsel ligt, dat zowel wordt geprojecteerd in de consensus voor de keuze van huisvesting als in de controle van beide echtgenoten voor het behoud ervan,’ zegt Salcedo.

Daarom dringt het Hof erop aan dat de toestemming van de niet-genoemde echtgenoot een controlemaatregel is om de verkoop goed te keuren van het eigendom van de andere echtgenoot. ‘Dat wil zeggen dat de niet-bezittende partij goedkeuring verleent aan een handeling waarbij zij geen partij zijn’, legt de advocaat uit.

Als er geen toestemming wordt gegeven, kan de verkoop van het huis worden geannuleerd. Maar hoe? De notaris moet de verkoper vragen of het onroerend goed dat wordt overgedragen, zijn hoofdverblijfplaats is. Als dat het geval is, zullen zij de ondertekening van de overdracht niet toestaan ​​zonder de toestemming of volmacht van de echtgenoot die geen eigenaar is. Als de verkoop echter plaatsvindt zonder de toestemming van een notaris, zal de ambtenaar weigeren om het eigendom te registreren.

Salcedo voegt eraan toe dat, met het oog op het doel van deze wet, niet alleen toestemming vereist is voor de verkoop van een huis, maar ook voor overdrachten, zoals donaties, of om het eigendom op een andere manier te vervreemden.

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur