El Govern prorroga la suspensió dels desnonaments hipotecaris fins el 2024

lamoncloa.es
lamoncloa.es
11 de març 2020, Redacció

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei que prorroga quatre anys més la suspensió dels desnonaments hipotecaris, i això suposa que fins el 2024 cap persona en situació de vulnerabilitat podrà ser expulsada del domicili per impagament de la hipoteca. A més, s'amplia el concepte de persona vulnerable a famílies monoparentals amb un sol fill.

S'amplia el concepte de col·lectiu vulnerable, de manera que a més dels titulars de la hipoteca que estiguin sense ocupació laboral o famílies amb algun membre amb discapacitat, en situació de dependència o els més grans de 60 anys, s’hi inclouen com a beneficiaris de la suspensió de llançaments les famílies monoparentals amb un sol fill.

A més, s'estableix que el nivell d'ingressos familiars màxim per acollir-se a aquesta mesura s'incrementarà en funció del nombre de fills. Segons ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per calcular el nivell d'ingressos "s'aplicarà un coeficient multiplicador en funció del nombre de fills". 

S’atansen mesures per evitar desnonaments per lloguer

La pròrroga de la suspensió dels llançaments per als deutors hipotecaris més vulnerables coincideix amb l'anunci que el Govern vol tirar endavant en els pròxims mesos una moratòria dels desnonaments per l'impagament del lloguer, que suposen dos terços dels llançaments executats pels jutjats a Espanya. 

I és que està previst que aquest estiu es dugui a terme una reforma de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) que inclourà mesures per frenar els desnonaments dels arrendaments, a més del famós control dels preus del mercat del lloguer. 

La moratòria només afectarà els pisos en mans de grans propietaris (amb 10 o més habitatges) i es posarà en marxa sempre que no hi hagi una alternativa habitacional per a les persones vulnerables a punt de ser desnonades. Per exemple, aturats, famílies amb algun membre discapacitat, dependent, malalt o víctima de violència de gènere, així com famílies amb menors d'edat a càrrec (incloent-hi les famílies monoparentals).