Online arvioinnin vaarat talon arvoa arvioidessa ITP:n ja ISD:n tarkoituksiin

Kiinteistön arvon tarkistaminen netistä on tarpeellista mutta joissakin tapauksissa siinä piilee riski / Gtres
Kiinteistön arvon tarkistaminen netistä on tarpeellista mutta joissakin tapauksissa siinä piilee riski / Gtres
29 toukokuuta 2018, Toimitus

Kun veronmaksaja hankkii kodin, hän saattaa vierailla vastaavan itsehallintoalueen valtiovarainministeriön verkkosivuilla selvittääkseen, mikä hänen asuntonsa arvo on ITP:n tai ISD:n maksamista varten (tarvittaessa) ja välttää ylimääräisiä veroja. Kaikki itsehallinnot eivät kuitenkaan pidä tätä työkalua riittävänä, ja he saattavat vaatia ylimääräistä veroa, jos kiinteistön arvo onkin korkeampi.

Eräät itsehallintoalueiden valtiovarainministeriöt antavat kansalaisilleen mahdollisuuden arvioida kiinteistönsä verkossa omaisuudensiirtoveroa (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales eli ITP) sekä perintö- ja lahjaveroa (Impuesto de Sucesiones y Donaciones eli ISyD) varten. Tämä koskee esimerkiksi Madridin yhteisöä.

Tämä siksi, jotta veronmaksaja tietää, kuinka arvokas tämän kiinteistö on ja siten välttää ilmoittamasta kiinteistön arvon väärin. Tällä työkalulla ei ole mitään tekemistä aikaisemman arvon arvioinnin kanssa, jota veronmaksajat voivat pyytää yleisen verolain (Ley General Tributaria eli LGT) 90 pykälän mukaan. Tätä etukäteisarviointia voi pyytää verkossa (käyttäjän todistuksella) tai henkilökohtaisesti. Hallintovirasto linkittää kolmen kuukauden kuluessa veronmaksajalle pyydetyn arvioinnin, lakiyrityksen Ático Jurídicon partneri José María Salcedo, toteaa.

Ongelma syntyy, kun jotkin hallintoviranomaiset katsovat, että valtiovarainministeriön verkkosivustolla (ilman käyttäjän todistusta) oleva arviointi ei ole sitova. Siksi se, että verovelvollinen ilmoittaa tämän arvon, ei vapauta häntä mahdollisuudesta joutua arvotarkastukseen. Tässä asiassa on olemassa kaksi korkeimman vero-oikeuden käytäntöä, jotka pitävät yllä erilaisia kriteereitä.

Toisaalta Galician korkein oikeus toivottaa kiinteistöjen verkkoarvionnin tervetulleeksi. Oikeudesta väitetään, että hallinnollisen arvioinnin saamiseksi ei voi olla kahta eri menettelyä. Yksi paperisena (tai verkossa digitaalisella todistuksella), jota säännellään LGT:n 90 pykälässä ja jolla on sitovia vaikutuksia hallintoon. Toinen, sähköisesti, mutta ilman tunnistautumista, itse ministeriön verkkosivustolla. Tämä arviointi ei olisi sitova valtiolle.

Siksi oikeus katsoo, että ainoa asia, joka on tärkeä, on ilmoitettujen tietojen varmuus hallinnon arvioinnin saamiseksi. Toisin sanoen jos veronmaksaja kirjaa oikein verkkosovellukseen tarvittavat tiedot kiinteistön tunnistamiseksi ja arvioinnin saamiseksi, sillä on oltava samat vaikutukset kuin LGT:n 90 pykälässä ja sitoumus hallintoon, vaikka menettely onkin tehty ilman digitaalista todistusta tai toimittamatta mitään kirjallisesti ministeriöön.

Toisaalta Katalonian TSJ ei vahvista verkon kautta saatuja arvoja. Tämän menetelmän lähde on seurausta LGT:n artikkelin 57.1.b):n soveltamisesta arvioinnissa (arvio virallisessa verotuksessa ilmoitettujen arvojen perusteella).

Katalonian TSJ katsoo, että tämä online-arviointitapa on tarkoitettu vain Katalonian hallinnointitoimistoille eli sisäiseen käyttöön. Lisäksi itsenäinen hallinto voi tehdä arvon tarkastuksen ja saattaa arvioida kodin arvon suuremmaksi kuin mitä netissä tehty arviointi arvioi.

Tässä päätöksessä tuomarilla on kuitenkin erityinen äänioikeus, joka ymmärtää, että arvotarkastuksen toteutuminen tapauksissa, joissa verovelvollinen on maksanut veroja online-arvioinnin mukaan, on oikeuden väärinkäyttöä, sekä hyvien periaatteiden, oikeusvarmuuden ja laillisen luottamuksen rikkomista. Koska veronmaksajalle tarjotaan verkkoarviointia ja myöhemmin hän tuntee olonsa harhaan johdetuksi kun hänelle suoritetaankin tarkastus.

Lisäksi yksityinen äänestys katsoo, että arvotarkastus rikkoo LGT:n 134.1 pykälää, joka estää arvopaperitarkastuksen suorittamisen, jos veronmaksaja ilmoittaa hallinnon julkaisemien arvojen mukaisesti jollakin arviointi menetelmällä, joka on LGT:n artikkelissa 57.

Mahdollisuus ilmoittaa veroista arvonlisäveron alla

Kun henkilö ostaa talon, hän tietää, että myöhemmin hän joutuu maksamaan arvonlisäveron (ITP) veroa, joka vaihtelee sen itsehallintoalueen mukaan, missä talo sijaitsee. Kun veronmaksajan on maksettava tämä vero, hän voi maksaa arvonlisäveroa alemmalla summalla kuin mitä asunnon kauppakirjoihin on merkitty, kunhan hän on varmistanut, että tämä arvo on tämän itsehallintoalueen veroviraston mukainen. Julkisten arvopapereiden ilmoittamisen jälkeen valtiovarainministeriö ei voi aloittaa arvon arviointia.

Tältä osin José María Salcedo katsoo, että siirtomaksua koskevan lain artikkelissa 46.3 jossa säädetään, että kiinteistön arvo on vähintään se, joka on todettu asiakirjoissa, on arvon tarkastamismenettelyä koskeva sääntö. Ja siksi, jos mainittua menettelyä ei voida aloittaa, koska se on ilmoitettu hallinnon arvon mukaisesti, artikkeli ei olisi sovellettavissa. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan hyväksy tätä tulkintaa, ja sitä on puolustettava tuomioistuimissa.

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot