Vilka är driftskostnaderna för ett hus i Spanien?

Running costs Gtres.jpg
Hur stora är driftskostnaderna för en spansk fastighet? / Gtres
8 juni 2018, Redaktion

Innan du köper ett hus i Spanien, kan det vara bra att veta hur mycket det kostar att underhålla ett spanskt hus (bortsett från kostnader för el, vatten, gas, telefon, internet etc.)

Fastighetsskatt

IBI-skatt på egendomstillgångar (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles): Oavsett om du är registrerad som bosatt i Spanien eller inte, måste du betala denna fastighetsskatt precis som alla andra. Skatten beräknas utifrån det regionala taxeringsvärdet, ett administrativt värde som vanligtvis är lägre än marknadsvärdet. Skatten kan vara mellan 400 och 1000 euro per år.

IRNR Icke-resident inkomstskatt (Impuesto sobre la Renta No Residente): Om du inte är bosatt och inte får hyresintäkter eller andra inkomster i Spanien, ligger värdet av fastigheten till grund för beräkningen av denna skatt. Man betalar 24,75% av en procentandel av taxeringsvärdet (1,1% för värden som upprättats efter 1994; 2% för värden innan 1994; 1,1% av 50% av inköpspriset om fastigheten inte har ett taxeringsvärde) Här följer ett exempel på en fastighet med ett taxeringsvärde på 100 000 euro: IRNR = 1,1% av taxeringsvärdet på 100 000 euro = 1 100 euro. Skatten skulle vara 24,75%, alltså 272,25 euro.

IRPF Personlig inkomstskatt (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas): Denna skatt gäller för dig som är bosatt i Spanien och innebär att du måste lämna in skattedeklaration som alla andra spanska medborgare baserat på din årliga inkomst.

Andra utgifter

Gemenskapsavgifter (comunidad): Om fastigheten ligger i ett bostadsområde eller i en byggnad med gemensamma utrymmen är husägaren enligt lag tvungen att vara en del av ”la comunidad” (ungefär som en bostadsförening) och betala en månadsavgift för underhåll av gemensamma utrymmen som exempelvis pool, tennisbanor eller grönområden. Budgeten bestäms varje år på styrelsemötet. De månatliga utgifterna beror på antalet husägare och de gemensamma tjänsterna. Normalt varierar utgifterna mellan 60 och 130 euro per månad.

En slags kommunalskatt för sophämtning måste också betalas årligen i vissa kommuner.

Hemförsäkring: Det är alltid rekommenderat att binda en hemförsäkring. Årliga försäkringspremier varierar mellan 180 och 380 euro per år.

Förvaltare: Det kan vara tillrådligt att anställa ett förvaltningsbolag som ansvarar för att betala årliga skatter och utföra andra nödvändiga förfaranden. Kostnaderna är vanligtvis mellan 100 och 150 euro per år.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor