Wat zijn de kosten van een huis in Spanje?

Hoeveel kost een Spaans onroerend goed?
Hoeveel kost een Spaans onroerend goed?
11 juni 2018, Redactie

Het is belangrijk om te weten waar je onroerend goed wilt kopen in Spanje en hoe hoog de gemiddelde huizenprijzen in de regio liggen, maar hoe zit het met de prijs van onderhoud?  Zodra je de woning hebt gekocht, moet je weten welke andere verplichtingen je hebt, afgezien van de voor de hand liggende kosten zoals elektriciteit, gas en internet.

Belastingen voor vastgoed

  • IRNR-inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen (Impuesto sobre la Renta de No Residentes): Deze jaarlijkse belasting is alleen van toepassing voor mensen die onroerend goed bezitten in Spanje maar die geen officiële inwoners van het land zijn. Ervan uitgaande dat je geen inkomsten uit huur of iets anders op Spaans grondgebied verdient, wordt de belasting berekend op basis van de waarde van je woning. Het wordt uitgewerkt tegen 24,75% van een bepaald percentage van de kadastrale waarde, tussen 1% en 2%, afhankelijk van wanneer de waarde werd vastgesteld. Als de kadastrale waarde van je huis bijvoorbeeld 100.000 euro is, zou de IRNR 24,75% van 1% zijn, dat wil zeggen 247,50 euro per jaar. De exacte waarde hangt af van de kadastrale waarde van je huis, die je kunt vinden bij het kadaster.
  • IRPF-inkomstenbelasting voor ingezetenen (Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas): de IRNR is niet van toepassing als je inwoner van Spanje bent. Je zult dan eerder de IRPF moeten betalen en je belastingaangifte moeten indienen zoals iedereen, op basis van je jaarinkomen.
  • IBI-belasting op onroerend goed (Impuesto Sobre Bienes Inmuebles): ongeacht of je geregistreerd bent als inwoner van Spanje of niet, moet je deze onroerendgoedbelasting betalen, net als iedereen. Het wordt uitgewerkt op basis van de regionale kadastrale waarde, een percentage van de grondwaarde die normaal onder de marktwaarde ligt. In de praktijk betekent dit dat je tussen de 400 en 1000 euro per jaar moet betalen.

Andere kosten

  • Gemeenschapskosten (comunidad) om te betalen voor het onderhoud van gedeelde, gemeenschappelijke ruimtes die door jou en je buren worden gebruikt als je in een urbanización woonwijk of in een flatgebouw woont (zoals zwembaden, tennisbanen, groene ruimten, trappenhuizen en algemene schoonmaakkosten). Het budget wordt jaarlijks bepaald door de vereniging van eigenaren, waarop je recht hebt om hier deel van uit te maken, en is verdeeld tussen alle buren die daar wonen. Dit is meestal rond de 60 tot 130 euro per maand.
  • Andere gemeenschappelijke kosten: Naast de comunidad zijn er andere diensten die worden gedekt door de lokale overheid en niet door het gebouw of het landgoed waarin je woont, zoals afvalinzameling, dus moet je een soort gemeentebelasting betalen voor de gemeente. Dit varieert afhankelijk van de provincie waarin je woont.
  • Woningverzekering: voor een Spaans huis, zoals bij elk ander onroerend goed, is het altijd een goed idee om een inboedelverzekering te hebben. Spaanse verzekeringsmaatschappijen rekenen normaal ongeveer 180 tot 380 euro per jaar, afhankelijk van je eigendom.
  • Property manager: als dit alles overweldigend lijkt om te organiseren, vooral in het Spaans, kun je altijd iemand inhuren om het papierwerk te doen en al je betalingen voor je te regelen. Voor ongeveer 100 of 150 euro per jaar, kun je achteroverleunen en zorgen dat iemand anders alles oplost!
Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Ben je klaar om je droomhuis te vinden?

Vind bij idealista huizen te koop en lange termijn verhuur