ITP: Vad är det och hur räknar man ut det?

IMPTTax_02_FB.jpg
ITP: Vad är det och hur räknar man ut det?
9 mars 2018, Redaktion

ITP (Impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentales) översätts till svenska “Skatter för överföring av fastigheter och juridiska doument” är en skatt som du betalar när du för över fastigheter mellan fysiska personer, som t ex vid ett husköp. Denna skatt är annorlunda från t ex arvsskatt.

Den som ska betala denna skatt är personer som köper eller hyr och det som taxeras är det totala värdet på det överförda beloppet och en viss procentsats som är olika från region till region.

ITP: på köp, försäljningar och uthyrning

För att räkna ut hur mycket ITP du ska betala är det nödvändigt att hålla sig till reglerna som sätts av den regionen där fastigheten är. Generellt sett är denna skatt på mellan 6-10% även om det finns vissa undantag. I vissa fall kan det bero på den finansiella situationen köparen har eller familjestatus (t ex om det är en stor familj) eller så kan det bero på vad för typ av tillgång det är (kulturskyddade lägenheter vs vanliga lägenheter).

Att hyra ett hus: Uthyrningen av ett hus mellan två individer räknas som en överföring av fastighet under en viss period. Hyresgästen måste därför betala ITP för överföringen att bli officiell och för att få rättigheter att använda fastigheten.

Den beskattningsbara basen är hyresbeloppet för hela kontraktets längd. Om det t ex är 1000 euro per månad för 3 år så vore skattebasen 36 000 euro.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor