ITP: co to takiego i jak to obliczyć

Co to ITP i jak je obliczyć?
Co to ITP i jak je obliczyć?
9 marca 2018, Redakcja

ITP (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales), po polsku Podatek od przeniesienia własności, jest podatkiem pośrednim stosowanym do transferów własności, innymi słowy operacji wymiany majątku lub majątku pomiędzy żywymi osobami (takich jak zakup lub sprzedaż samochodu, wynajem domu, opłata za użytkowanie gruntu itp.). Nie ma zastosowania w przypadku przeniesienia kapitału lub aktywów jako spadku.

Terminy ogólne

Pasywny podmiot podatku: jest to osoba, która nabywa kapitał, zwykle kupujący lub wynajmujący i jest osobą, która musi zapłacić podatek.

Podstawa opodatkowania: jest to całkowita wartość przekazanego kapitału, która służy do obliczenia kwoty należnego podatku, którego wysokość zmienia się w zależności od wspólnoty autonomicznej i terytorium.

ITP w sprawie zakupów, sprzedaży i wynajmu

Kupno lub sprzedaż nieruchomości używanej: Aby obliczyć kwotę, którą należy zapłacić, należy przestrzegać zasad narzuconych przez wspólnotę autonomiczną, w której zamieszkuje podmiot bierny lub znajduje się nieruchomość, o której mowa.

Oblicza się ją przy użyciu wartości procentowej zastosowanej do podstawy opodatkowania składnika aktywów. W tym przypadku stosowana stopa opodatkowania jest wartością finansową, którą można obliczyć w taki sam sposób, jak w przypadku agencji skarbowej dla każdej wspólnoty autonomicznej.

Odsetek, który ma zastosowanie, jest różny w każdej wspólnocie autonomicznej i zwykle wynosi od 6% do 10%, chociaż istnieją pewne wyjątki. W niektórych społecznościach może się różnić w zależności od sytuacji finansowej lub rodzinnej kupującego (np. rodzin wielodzietnych) lub wartości aktywów (np. chronionych nieruchomości w porównaniu z luksusowymi nieruchomościami).

Wynajem domu: wynajęcie nieruchomości między dwoma osobami uważa się za przeniesienie własności w ograniczonym czasie. Najemca musi zapłacić ITP za to, że przekazanie będzie oficjalne i że uzyska on prawo do korzystania z nieruchomości.

Podstawą opodatkowania jest kwota czynszu za cały okres obowiązywania umowy. Na przykład w przypadku miesięcznego czynszu wynoszącego 1000 euro przez 3 lata podstawa opodatkowania wyniesie 36 000 euro. Kwotę podatku do zapłacenia, tak jak w przypadku zakupu lub sprzedaży, oblicza się przy użyciu stawki procentowej ustalonej przez wspólnotę autonomiczną w podstawie opodatkowania.

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Jesteś przygotowany na to, aby znaleźć dom swoich marzeń?

Znajdź na idealista domy na sprzedaż i wynajem długoterminowy