Opiskelija: nämä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi vuokra-asunnossasi

Opiskelija: nämä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi vuokra-asunnossasi
Opiskelija: nämä ovat oikeutesi ja velvollisuutesi vuokra-asunnossasi / Gtres
25 syyskuuta 2018, Toimitus

Uusi kurssi alkaa ja tuhannet yliopisto-opiskelijat siirtyvät suurkaupunkeihin jatkaakseen opintojaan. Monet heistä haluavat asua vuokralla asunnossa solujen sijaan, ja tämä päätös edellyttää velvoitteita ja tiettyjä oikeuksia. He voivat esimerkiksi neuvotella vuokrasta ja saada takuuvuokran asunnosta lähdön jälkeen, mutta heidän on lähdettävä talosta hyvissä olosuhteissa. Summaamme reklamador.es sivuston avulla kaiken, mitä opiskelija-asunnon vuokralaisen on otettava huomioon:

Vuokralaisen viisi oikeutta


1. Neuvotella vuokrasta ja sopimuksen kestosta. Arrendamientos Urbanos lain uudistuksen yhteydessä opiskelija voi irtisanoa vuokrasopimuksen 6 kuukautta allekirjoittamisen jälkeen, vaikka se allekirjoitettaisiinkin vuodeksi. Sinun on tietenkin aina ilmoitettava vuokranantajalle vähintään 30 päivää etukäteen. Muussa tapauksessa vuokrasopimusta voidaan jatkaa vuosittain kolmeksi vuodeksi, ellei vuokranantaja (tai hänen lähisukulaiset tai puoliso) tarvitse kiinteistöä asuakseen siellä pysyvästi.

2. Hankkia asunto haluamalla tavalla. Vuokralaisella on oikeus ostaa talo ensimmäisenä jos vuokranantaja päättääkin mieluummin laittaa sen myyntiin. Vuokrasopimuksessa voidaan tietenkin myös sulkea tämä vaihtoehto pois.

3. Pyytää vuokranantajaa korjaamaan talon. Vuokralaisena sinulla on myös oikeus pyytää vuokranantajaa korjaamaan kaikki tarpeelllisen niin, että asunto säilyy asuttavana. Mutta ole varovainen: omistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat kodin päivittäisestä käytöstä tai huonosta ylläpidosta.

4. Tehdä ilmoitus vuokranantajasta, jos hän tulee taloon ilman lupaa. Tämä asia on erityisen tärkeä: asunnon omistaja voi tulla asuntoon vain, jos hänellä on vuokralaisen lupa vuokrasuhteen alkaessa. Jos vuokranantaja toimii päinvastoin, voit tehdä ilmoituksen yksityisyytesi rikkomisesta.

5. Saada takuuvuokra takaisin asunnosta lähtiessä. Niin kauan kuin koti on hyvässä kunnossa eikä sillä ole maksamattomia maksuja, vuokralaisella on oikeus periä vuokrasopimuksen alussa talletettu vuokra.

Vuokralaisen viisi velvoitetta


1. Takuuvuokran maksu. Ennen uuden vuokrasuhteen aloittamista vuokralainen maksaa takuun. Yleensä maksettava määrä vastaa kuukausittaista vuokraa.

2. Vuokranmaksu kuukausittain. Vuokralaisen on noudatettava kuukausittain vuokrasopimuksen mukaista maksua. Maksu on suoritettava (ellei toisin ole sovittu) kuukauden ensimmäisenä 7 päivänä, molempien osapuolten sopimalla menettelyllä. Yleisintä on maksun suorittaminen pankkisiirrolla.

3. Asunnon jättäminen alkuperäiseen kuntoon. Vuokralainen on velvollinen jättämään asunnon siihen kuntoon missä se oli alunperin vuokrasuhteen alkaessa. Muuten hän saattaa menettää takuuvuokran.

4. Tarvittavista korjauksista ilmoittaminen. Sinun on ilmoitettava vuokranantajalle korjauksista, jotka ovat asianmukaisia kodin kunnon säilyttämisen kannalta. Tämä velvollisuus liittyy siihen, että omistaja ja tarvittava henkilöstö pääsevät taloon näiden uudistusten toteuttamiseksi.

5. Vaarallisten töiden ja korjausten välttäminen. Vuokralaisen on myös pidettävä mielessä, ettei hän saa teettää asuntoon töitä, jotka aiheuttavat epävakautta tai epävarmuutta. Samoin haittaavia, laittomia, haitallisia tai riskialttiita toimintoja ei voida suorittaa.

Referrer media
Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot