La inversió en projectes 'Build to Rent' es va triplicar el 2019, fins els 1.500 milions

El 'Build to Rent' segueix fent-se fort

Font: Unsplash
Font: Unsplash
27 de febrer 2020, Redacció

El ‘Build to Rent’ es continua fent fort. El 2019 es va observar un clar interès per a aquesta mena de projectes per part de grans fons, socimis o entitats asseguradores, que han suposat unes xifres d'inversió tres vegades superiors a les registrades l'any 2018, ja que ha suposat uns 1.500 milions d'euros, segons l'informe de Tendencias 2020 elaborat per la valoradora Gesvalt.

Pel que fa al segment residencial, des de Gesvalt han observat una tendència creixent del pes del lloguer dins del mercat espanyol, amb especial rellevància i dinamisme entre determinats col·lectius i en àrees geogràfiques específiques (sobretot, a Madrid i Barcelona). 

D'altra banda, Gesvalt preveu que el mercat residencial atenyi enguany el punt de maduresa pel que fa al segment de lloguer i de vendes. Això comportarà una estabilització dels preus, especialment en aquelles zones on les xifres estan a un nivell més elevat, com és el cas de les grans ciutats del país. Precisament, un dels grans reptes que té el sector immobiliari actualment és la gran heterogeneïtat de la demanda d'habitatge en segons quines zones del país. 

Els canvis en els estils de vida de la societat actual també repercuteixen en la demanda dels diferents tipus d'habitatge. Els joves d'avui dia no prefereixen la mateixa mena de casa que els seus pares o avis, i això fomenta el creixement de nous models d'habitatge com el coliving, una modalitat que està adquirint una especial rellevància avui en dia.

D'altra banda, el senior living és un altre dels formats que s’han de tenir en compte a curt i mitjà termini. Està previst que, a partir del 2030, el 30% de la població tingui més de 65 anys, mentre que ara aquesta xifra només és del 20%. Aquesta situació motivarà una profunda transformació de les necessitats i demandes del sector.