Vad händer om du gör en renovering eller bebyggelse utan tillstånd?

construction-1453257_1280.jpg
Vad händer om du gör en renovering eller bebyggelse utan tillstånd?
13 mars 2018, Redaktion

Vi vet egentligen alla att bara för att man inte känner till en lag betyder det inte att man inte behöver följa den. Lagar gäller även byggnationer och renoveringar och det finns flera regler som gäller i landet men även i mindre kommuner som man bör respektera för att inte få problem i efterhand. Varje kommun bestämmer vilka renoveringar som behöver tillstånd och vilka som ej behöver det. “Om någon överraskar oss genom att göra renoveringar utan tillstånd så ger vi böter”. Denna böter beror på hur allvarligt det är och av vilken typ” säger Pablo Garcia från Atrezo arquitectos.

“I Madrid enligt lagen 9/2001 finns det några nivåer på böter nedskrivna och de är väldigt höga. Om man gör konstruktioner utan tillstånd kan de i värsta fall handla om böter från 30 000 euro till 600 000 euro”.

Här är några exempel:

Förstoring av bebyggelsen. Varje bostad har en area assignerad till det och hur stor del av denna som man kan bygga på. Om du bygger utöver denna nivå så får böter på 15-25% av dessa värde som du bygger ut extra. Om du t ex har ett hus och du bygger 30 m2 större än tillåtet så kan du får böter på runt 3600 euro.

Avstånd till tomtgränser. Om du har vissa mått du måste passa in på som t ex avstånd till vägen, minimum avstånd till grannar eller liknande och du bryter emot dessa kan du få böter på 15-25% av arbetet som är gjort. Ett exempel är t ex om du bygger en pool som inte lämnar tillräckligt plats mellan tomtgränsen och poolen. De kan då bötfälla dig med ca 2000 euro.

Byggnader som är utanför planeringen. Om det är en byggnad som inte är kompatibel med planeringen för området så kan man få böter men man kan inte riva byggnaden. Om vi gör renoveringar så kommer böterna ligga på 10-15% av värdet av renoveringen. Det betyder att om vi gör en renovering i en lägenhet på undervåningen och vi förändrar isoleringen, fuktskyddet och taket så kan de ge oss böter på ca 1657 euros.

Renoveringar eller demoleringar i skyddade byggnader. “Det hela kompliceras oerhört om vi gör renoveringar i skyddade byggnader där böter är det dubbla på det som vi har demolerat. Vi kan komma upp i belopp högre än 50 000 euro.

Dessa siffror är bara det som är böter. Man måste även återställa det hela och åta sig alla kostnader relaterat till att återskapa det som det tidigare var.

Vad händer om arbetet är avklarat och ingen har märkt det?

“Om ingen har märkt av arbetet så kan man ej efter 4 år få böter förutom gröna zoner och fria zoner där det alltid finns risk att du måste återställa ett ej godkänt arbete. Bara för att du ej kan få böter betyder det dock inte att det är lagligt. Man måste även se att ändringarna följer kommunplanen” säger Pablo Garcia avslutningsvis.

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Är du redo att hitta ditt drömhus?

Hitta de bästa destinationerna på vår sökmotor