Es busca soci: Barcelona, a la caça de 75 milions d’un inversor privat per construir habitatge social de lloguer

El pla d'inversió contempla el desenvolupament de 4.500 habitatges de protecció oficial
El pla d'inversió contempla el desenvolupament de 4.500 habitatges de protecció oficial
24 d’agost 2018, Redacció

L’Ajuntament de Barcelona i l’AMB busquen un soci per poder complir amb les previsions respecte a habitatge assequible. Ambdós organismes han posat en marxa la cerca d’un soci privat pel nou operador metropolità d’habitatge de lloguer públic, que està participat per les dues institucions a parts iguals i que passarien a tenir un 25% cadascuna. El soci, que crearia una “joint venture” (és a dir, una aliança estratègica) amb els organismes públics, haurà d’aportar entre 75 milions d’euros i 85 milions d’euros en quatre fases, tal com han explicat a idealista/news fonts de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’objectiu d’aquest concurs és configurar una nova empresa pública-privada per promocionar, construir i gestionar un parc d’habitatges de lloguer assequible a la ciutat de Barcelona i el seu àmbit metropolità. Aquest pla contempla el desenvolupament de 4.500 habitatges de protecció oficial.

“El muntant definitiu que aportaran l’ens públic i el soci privat es decidirà després de la consulta, tanmateix, s’ha fet un escalat preliminar per fases”, expliquen des d’AMB. A la primera fase, corresponent al moment de selecció del soci privat, s’aixecarà el primer tram (600 habitatges) i la societat pública-privada aportarà entre 20-25 milions d’euros.

En una segona fase, que serà l’any tres del projecte, s’arribarà al tram dels 1.500 habitatges, amb una inversió total d’entre 30 a 35 milions d’euros. El quart any, el parc d’habitatges serà de 3.000 habitatges després de rebre una nova ampliació de capital d’entre 50 milions d’euros i 55 milions d’euros.

Per últim, el pla d’aquesta aventura empresarial entre l’ens privat i el públic finalitzarà d’aquí a set anys, quan el parc sigui de 4.500 habitatges assequibles nous a Barcelona. En aquesta última fase, el capital que es destinarà a la causa serà de 55 milions d’euros més, completant així la inversió total de 170 milions d’euros.

A l’inversor privat que li quadrin els terminis i els números haurà d’aportar una sèrie de característiques a aquest negoci. “El soci o socis privats hauran d’aportar experiència, know how (saber fer) en la promoció i gestió d’habitatges en règim de lloguer assequible”, expliquen des del consistori barceloní.

Per altra banda, la gestió de la societat mixta serà realitzada pel soci privat professional, “sens perjudici de la intervenció dels socis públics en els òrgans de la mercantil”. “Aquesta contribució del soci professional s’efectuarà o bé mitjançant un contracte de prestació de serveis amb la societat mixta o bé mitjançant prestacions accessòries remunerades, que no integraran el capital social”, afegeixen.

Per últim, el soci privat es comprometrà en assumir una permanència del capital de cinc anys, subjecte a millora per part del soci privat en el procés de licitació pública. A més, haurà de tenir “amb robustesa financera, experiència contrastada en la gestió immobiliària patrimonial, en habitatge social, cooperatiu i una sòlida xarxa de proveïdors de qualitat contrastada”.

I, què guanya el soci privat? Segons expliquen des de l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, la inversió del soci privat serà recuperable a llarg termini. “Per una part cobrarà dividends a partir del rendiment del capital (Entre el 3% i el 4%, però garantit per l’administració), a més, també cobrarà una taxa per promoció construïda i una altra per la gestió de patrimoni en renda. Els percentatges encara estan per determinar”, senyalen.