Kerro missäpäin Espanjaa asut, ja kerromme sinulle viimeisimmät verouutiset

Miten verot muuttuvat kullakin espanjalaisella alueella?
Miten verot muuttuvat kullakin espanjalaisella alueella?
6 maaliskuuta 2018, Toimitus

Monet Espanjan itsehallintoalueet ovat jo hyväksyneet tämän vuoden budjettinsa, vieden hallitusta eteenpäin. Hallitus toivoo voivansa esittää yleisbudjetin ennen vuoden 2018 pääsiäistä. Monet Espanjan alueet ovat luoneet uusia talouslakeja niille verotuksille, jotka ovat niiden lainkäyttövaltaan kuuluvia.

Yleisesti ottaen, muutokset liittyvät pääosin perintöverotukseen (Impuesto de Sucesiones), tuloveroon (Impuesto de Patrimonio) ja henkilökohtaisiin tuloverojen vähennyksiin (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas eli IRPF) kiinteistöjen vuokraukseen ja kunnostukseen, vaikkakin tässä tapauksessa on tarpeellista odottaa seuraavan vuoden veronpalautuksia voidakseen hyötyä tästä. Yksityisen pankin Andbankin ja Espanjan finanssialan neuvonantajien liiton avulla (Asociación Española de Asesores Fiscales eli AEDAF) käymme läpi tärkeimmät muutokset jokaisessa itsehallintoalueella kiinteistöjen, sijoitusten, perintöjen ja lahjoitusten suhteen:

Andalusia

 1. Perintöveron vähimmäisverovapautus (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) nousee 450 000 eurosta miljoonaan. Lähiaikoina, tämä itsehallintoalue on rekisteröinyt yhden suurimman ryhmän ihmisiä maailmassa, jotka hylkäsivät perintönsä tämän veron takia.
 2. Alueelle suunnitellaan verovähennystä, joka koskee pääasiallisen asuinpaikan luovuttamista kehitysvammaisille sukulaisille. Tämä vähennys tulee olemaan 99 % aina 180 000 euron rajaan saakka, jos tietyt vaatimukset täyttyvät: esimerkiksi asunnon vastaanottajan on oltava virallisesti vammautunut, taloa on käytettävä ensisijaisena asuinpaikkana ja tämä on kirjattava ylös julkiseksi lahjoituksen teoksi ja perityn asunnon hinta ei saa nousta yli 402 678 11 euron.

Aragon

AEDAF:in mukaan tuomioistuimissa on sopimus siitä, että budjettilaki (Proyecto de Ley de Presupuestos) vahvistetaan helmikuun 2018 viimeisenä päivänä. Aragonin hallitus ei aio kerätä uusia, suurien summien veroja johtuen vuoden 2018 suunitelmista.

Asturia

Joulukuun lopulla, Asturian hallitus ilmoitti 2017 budjetin laajennuksesta vuodelle 2018, sillä uusia veromuutoksia ei ole.

Baleaarit

 1. Kyseisellä itsehallintoalueella verojen vähennykset lisääntyivät rakennusten kunnostustöissä 15 %:sta 50 %:iin edellyttäen enintään 10 000 euroa per talousvuosi. Tämä mahdollistaa sen, että veronmaksajan verotettavat tulot eivät nouse yli 30 000:n euron (yhteisverotuksen raja on 48 000 euroa).
 2. Verovähennyksiin liittyvä pykälä, joka koskee lähinnä pääasiallisen asunnon vuokraamista, muutetaan tiettyjen ryhmien hyväksi. Keiden? Esimerkiksi, alle 36 vuotiaat veronmaksajat, henkilöt joilla on fyysisiä vammoja yli 65 % tai psyykkisiä vammoja yli 33 % ja vanhempi tai vanhemmat, jotka ovat osa suurta perhettä ja asuvat lastensa kanssa. Näiden vähennysten raja siirtyy 300:sta eurosta 400:aan, ja niiden hakemiselle asetetut ehdot edellyttävät, että yksityishenkilöllä on oltava verotettavat tulot 20 000 euron tai vähemmän edestä (34 000 yhteisverolle).
 3. Uusi verovähennys kiinteistöjen vuokraamista varten on otettu käyttöön. Tämä tarkoittaa, että 75 % maksamatta jääneistä maksuista verovelvollinen maksaa luottovakuutusmaksuissa, aina 400 euroon saakka per vuosi, niin kauan kunnes lisävaatimukset toteutuvat (yli vuoden kestävä sopimus, vakuusmaksu ja vuokranantajan ilmoitus henkilökohtaisesta tuloveroilmoituksesta (IRPF) saaduista vuokratuloista).
 4. Uusi verovähennys kiinteistöjen vuokraamiseen tilapäiseen asumiseen työsyistä johtuen. Tämä vähennys tulee olemaan 15 % maksetuista kustannuksista, enintään 400 euroa vuodessa. On olemassa tiettyjä lisävaatimuksia, jotka on täytettävä.

Baskimaa

Finanssialan neuvonantajien yhdistys muistuttaa meitä siitä, että Barkimaa on erityistapaus, sillä sen alueella on kolme erilaista veroaluetta (Biscay, Gipuzkoa ja Álava)  joista jokaisella on oma yleisbudjettinsa ja verokäytäntönsä.

Álavan tapauksessa, muutoksia tulee kiinteistöveroon (Impuesto sobre Bienes Inmuebles eli IBI. Tämän raportin mukaan, Baskien verotoimisto, Administración Foralin, rahoitussitoumukset ovat hyväksytty alennusten säätelyä varten, jolla voitaisiin saavuttaa 50 % tämän veron maksuista sellaisten kiinteistöjen hyväksi joihin on asennettu keinoja käyttää hyväksi aurinkopaneeleiden, tai muiden uusiutuvien energioiden keräämää energiaa. Tämä on uusi esitelty kohta. Kiinteistöt joilla on A tai B energiantehokkuus luokitus voivat myös hyötyä tästä alennuksesta.

Gipuzkoa puolestaan on hyväksynyt perintöveron (Impuesto de Sucesiones y Donaciones), jolla on uusi maksu suhderymille II ja III. Yleensä vähimmäismaksu on 5,7 % ja enimmäismaksu 42,5 %.

Biscayn hallinto ovat  laatimassa muutoksia perintöveroon suhderyhmille II, III ja IV, minimaksun ollessa 5,7 % ja enimmäismaksun 34,5 %.

Kanariansaaret

 1. Verovähennyksissä on muutos energiantehokkuus luokituksen uudistukselle pääasiallisessa asuinpaikassa, joka taas voi johtaa 10 % (10 % rajalla koko itsehallintoalueen maksulla) vähennyksiin suunnitellun energiatehokkuuden uudistuksille. Ehdot ovat, että pääasiallisen asuinpaikan on oltava veronmaksajan kiinteistö ja suurin verotettava summa ei voi olla yli 7000 euroa.
 2. Verovähennyksiin tulee muutoksia koskien remontteja joiden tarkoitus on remontoida pääasiallinen asuinpaikka vammaisten henkilöiden tarpeisiin sopiviksi. Vähennys tulee olemaan 10 % remonttiin tai erikoisasennuksiin myönnetystä summasta, IRPF:n määräysten mukaisesti.
 3. Jos pääasiallisen asuinpaikan remonttiin tarkoitetuista lahjoituksista on jo suuniteltu verovähennys, mukana on 33 % suuruinen lahjoittaja, eikä ainoastaan edellä mainitun prosenttiosuuden yläpuolella.
 4. Seuraavien vähennysten määrää rajoitetaan: kunnostamiseen tai korjaamiseen tarkoitetut summat, pääasiallisten asuinpaikkojen sijoitukset, kiinteistöjen uudistustyöt ja pääasiallisten asuinpaikkojen muokkaaminen erikoistarpeisiin soveltuviksi. Uusi raja on 15 % itsehallintoalueen kokonaissummasta.

Cantabria

 1. Tulovero (Impuesto sobre el Patrimonio) nousee. Kaikki maksutasot ovat nousseet: vähimmäismaksu nousee 0,02 %:sta 0,24 %:iin, samalla kun enimmäismaksu nousee 2,5 %:sta 3 %:iin.
 2. Perintöverolle (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) luodaan uusi hinta. Ne vähenevät 16:sta 4:ään ja hinnat ovat 1 % ja 30 % välillä (ennen ne olivat 7,65 % ja 34 % välillä).
 3. Perintövero muuttuu. Aina 100 000 euroon saakka, alennus on 100 %, kun taas tämän summan ylittävä perintö saa 90 % alennuksen (ennen se oli 99 %).
 4. Veroon suunnnitellaan säännöstä jolla on rajat (aina 50 000 euron vakuutuksissa), vähennykset ja suhteiden aste Mortis Cause lahjoille pääasukkaille tulee olemaan 95 %, laskien sen aikasemmasta 99 % tasosta.
 5. Kiinteistönsiirto-oikeudessa ja asiakirjojen laillisissa säädöksissä (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados eli ITP-AJD), verotaso raskaissa omaisuudensiirroissa laskee ALV tasoa, tämän ollessa 10 %.

Castile-La Mancha

Alueen budjetit tälle verovuodelle eivät pidä sisällään suuria taloudellisia muutoksia, eikä niissä ole muutoksia liittyen kiinteistöjen perintään.

Kastilia ja León

 1. Perintöveron vähimmäisvapaus (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) korotetaan 300 000 eurosta 400 000 euroon. Sen lisäksi, 99 % vähennys liittyen mihin tahansa hankintaan tehdään, kun kyseessä on terrorismin tai perheväkivallan uhri, tai hankkija on joutunut terrorismin kohteeksi.
 2. 99 % prosentin vähennyksen perusta raha-avustuksista jälkeläisille pääasiallisen asunnon hankkimiseksi nostetaan 180 000 euroon edellisestä 120 000 euron tasosta. Jos luovuttajilla on vähintään 65 % vamma, 99 % vähennystä sovelletaan 250 000 euroon saakka, edellisen 180 000 euron tason sijaan.
 3. Kiinteistönsiirtoveroissa (ITP) nykyistä kapasiteettia alennetaan 5 %:sta 4 %:iin tapauksissa joissa siirretään kiinteistöjä, joista rakennetaan pääasiallisia asumuksia.
 4. Alle 36- vuotiaiden pääasiallisen asumuksen vuokraamisessa prosentit kasvavat. Yleisesti, se tulee olemaan 20 % 459 euron rajalla (tämä oli ennen 15 %), ja se tulee olemaan 25 % 612 euron rajalla jos kiinteistö on kaupungissa, jonka asukasluku on 10 000 asukasta, tai 3 000 jos se on enemmän kuin 30 kilometrin päässä maakunnan pääkaupungista.

Katalonia

Samalla kun Katalonia odottaa uuden autonomisen hallituksen muodostamista, se ei ole hyväksynyt vielä uusia budjetteja tai vahvistanut nykyisten laajentamista. Tästä syystä emme vielä tiedä verolakien muutoksista.

Extremadura

 1. Perintöveron osalta (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) osalta peritään 99 prosentin suuruinen korvaus perheenjäsenten, vanhempien, jälkeläisten, sekä aviopuolisoiden välisestä perinnöstä.
 2. Vähennetyn veron 0,1 % taso pysyy vakaana asiakirjojen laillisille säädöksille (Actos Jurídicos Documentados eli AJD) sellaisten kiinteistöjen hankkimiseen ja rahoittamiseen tarkoitetuista teoista, jotka ovat verotetun pääasiallinen asuinpaikka, joka on merkitty ”keskimääräiseksi taloksi”.

Galicia

 1. IRPF:ssä on vähennys historiallisten keskuksien kiinteistöjen kuunnostamiseen. Erityisesti sitä voidaan vähentää 15 % sijoitetusta summasta aina 9 000 euron rajaan saakka.
 2. Tuloveroon (Impuesto sobre el Patrimonio) tehdään uusia vähennyksiä tänä verovuonna, jotka koskevat yhtiöitä jotka keskittyvät historiallisten keskusten kiinteistöihin. Se tulee olemaan 100 % suhteellisesta maksusta, kunhan kyseiset kiinteistöt ovat mukana taloudellisessa toiminnassa vähintään puolen vuoden ajan.
 3. ITP:n osalta ennakoidaan erilaisia vähennyksiä, joista vähennetään 100 % julkisen sektorin yksiköiden hankkimasta maa-alasta, jolla on toiminnallinen tai sosiaalinen tavoite, eli joiden tehtävänä tai sosiaalisena tavoitteena on näiden maa-alueiden kehittäminen tai teollisen kehityksen omaavien yritysten hankkiminen julkisyhteisöjen välineillä, julkisen sektorin yritysten myynnistä perittävän maksun 100 % vähennys tälläisen päämäärän tavoitteelle.

La Rioja

 1. Toistaiseksi alue ei ole hyväksynyt budjettia, vaikka rahoitusneuvojien yhdistys ennakoi muutoksia tuloveroon, johon sovelletaan 75 %:n alennusta maksuihin.
 2. Sikäli kun viitataan kiinteistön hankintaan, jotkut verojen maksun eduista poistetaan ITP:n ja AJD:n kaltaisilta aloilta, mikä tarkoittaa sitä, että uudisasuntoihin sekä vanhoihin asuntoihin tulee alennuksia vastaavasti.

Madrid

Pääasiallisen asuinpaikan vähennyksiä kehitetään alle 35 vuotiaille veronmaksajille, 20 %:sta 30 %:iin, ja enimmäismäärä nousee 1000 euroon aikaisemmasta 840 eurosta. Tämä koskee myös alle 40 vuotiaita, jos he ovat työttömiä tai heillä on hoidettavia perheenjäseniä.

Murcia

 1. 99 %:n perheveron vähennys esitetään perintöveron maksulle (Impuesto de Sucesiones y Donaciones) perheille jotka kuuluvat suhdeluokkiin I ja II, tähän sisältyen puolisot, vanhemmat, jälkeläiset, adoptoijat ja adoptoidut.
 2. Mainitun veron osalta on myös verotettavan tulon vähennys pienentynyt, esimerkiksi kun kyseessä on pääasiallisen asumuksen lahjoitus tai käteismäärä, jonka tarkoituksena on akvisitio; tontin lahjoittaminen pääasiallisen asunnon rakentamiseen, kiinteistöjen hankkimiseen, joiden tarkoitus on asuttaa tai kasvattaa henkilökohtaista yritystä, ammattimaisen yrityksen hankkimiseen tai laajentamiseen tai osuuksien hankkimiseen yhteisyrityksissä; ja Murcian itsehallintoalueen kulttuuriperintöön kuuluvien kiinteistöjen hankkimisesta.

Navarra

Perinteveroa on muutettu. Tähän saakka puolisoiden ja perheenjäsenien välillä (vanhemmat ja lapset) perinnöistä peritään 0,8 % veroa, huolimatta perinnön summasta. Tästä lähtien, ensimmäiset 250 000 euroa ovat  verovapaita. Tämän jälkeen perintöä puolisoiden välillä verotetaan 0,8 % samalla kun perintöveroa vanhempien ja lasten välillä verotetaan 2 % ja 16 % 3 miljoonan ylittävistä summista.

Kiinteistöille tärkeimmät muutokset ovat taloudellisten vähennysten loppuminen kaikille niille, jotka ostavat asunnon ja 40 %:n taloudellinen vähennys vuokrasta jonka taloa vuokraava omistaja on ilmoittanut. Tämä alennus tulee koskemaan vain Nasuvinsan kautta tehtyjä vuokria.

Valencian itsehallintoalue

 1. IRPF:ssä pääasiallisen asumuksen vuokrauksen vähennykset muuttuvat sillä niiden vaatimuksiin tehdään muutoksia. Tällä hetkellä jotta näitä vähennyksiä voidaan soveltaa, on vuokranantajan ja vuokralaisen esitettävä kopio ITP-AJD:n käänteisestä veloituksesta, joka on kertynyt kiinteistön vuokrasopimuksesta.

Samalla vähennysten rajaa nostetaan 500 euroon ja 700 euroon 35- vuotiaille tai sitä nuoremmille asukkaille, joilla on fyysinen- tai psyykkinen vamma. Jos molemmat iän ja vamman vaatimukset täyttyvät, raja on 850 euroa. Lisäksi nettoverokanta ja säästöverokanto eivät voi ylittää 25 000 euron summaa henkilökohtaisessa verotuksessa, tai 40 000 euron yhteisveron summaa.

 1. ITP-AJD:ssä on uusi korvaus ammattilaisten, yritysten tai kiinteistönvälittäjien henkilölle. Avustuksen prosenttiosuus tulee olemaan 50 % kun se on vuokrattu, tai myymisen tapauksessa kiinteistö on uudistettu. Jos molemmat näistä vaatimuksista täyttyy, avustus voi olla jopa 70 %.
Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Oletko valmis löytämään unelmiesi asunnon?

Löydä idealistasta myytävät ja vuokrattavat asunnot