Agenția fiscală îi pedepsește pe proprietarii de apartamente turistice și nu le acordă reducerea de 60%

redcard.jpg
Puteți beneficia oare de o reducere cu 60% a impozitului dvs. pe venit ca proprietar?
10 aprilie 2018, Redacție

Până în prezent, proprietarii locuințelor pentru închirierea de vacanță au beneficiat de o reducere de 60% a chiriei la impozitarea IRPF. Cu toate acestea, Trezoreria și Tribunalul Economic Central Administrativ (TEAC) au decis că această prestație fiscală nu se aplică chiriilor sezoniere, ci numai chiriilor tradiționale, deoarece nu este reședința obișnuită a chiriașilor.

O lovitură puternică pentru proprietarii care au apartamente turistice. Pe data de 8 martie, TEAC a pronunțat o hotărâre împotriva proprietarilor de apartamente cu chirie sezonieră care beneficiază de o reducere de 60% a impozitului pe venitul personal și unifică criteriile, cu ceea ce leagă întreaga administrație fiscală.

În spatele acestei rezoluții a TEAC se află Curtea Economic-Administrativă al Andaluziei, care a evaluat la vremea respectivă cererea unui contribuabil, proprietar al unui apartament turistic, cu înțelegerea faptului că legea privind impozitul pe venitul personal (IRPF) prevăzută la articolul 23, care reglementează reducerea, se referă numai la chiriile de bunuri imobile destinate locuințelor, fără a face distincția între reședință sau de vacanță.

Agenția fiscală recurge la această rezoluție a TEAR din Andaluzia și se referă la conceptul de locuință prevăzut în Legea contractelor de închiriere urbană (LAU) pentru a împiedica proprietarii de apartamente turistice să beneficieze de reducerea de 60%. În opinia sa, este necesar să se adere la articolul 2 din LAU, care prevede că închirierea de locuințe este considerată cea care este destinată să satisfacă nevoia permanentă de locuire a chiriașului. În acest fel, se evită chiriile sezoniere (reglementate la articolul 3 din LUU, ca chirii pentru alte destinații decât locuințele) și se optează pentru chirii destinate șederii permanente.

Cu toate acestea, TEAC este de partea Trezoreriei și reiterează ideea că este necesar să se facă referire la conceptul de închiriere de locuințe a LAU, dar adaugă un alt argument: conceptul de reședință din legea IRPF în scopul obținerii deducerii, impune ca acea reședință să fie permanentă. Această instanță consideră că nu are sens ca în aceeași lege IRPF,  să se ceară caracterul permanent al locuinței pentru deducerea în locuințe și nu pentru reducerea pentru închirierea locuințelor.

Rezoluția TEAC se bazează, de asemenea, pe două hotărâri pronunțate de Curtea Supremă de Justiție a Insulelor Baleare și  Andaluziei, care consideră, de asemenea, că trebuie luat în considerare conceptul de închiriere a locuințelor existente în legea contractelor de închiriere urbane. Din acest motiv, în opinia lui José María Salcedo, partener al firmei de avocatură Ático Jurídico, "pare, în principiu, dificil ca alte instanțe să poată susține o altă abordare care să permită aplicarea reducerii".

Reducerea pentru chirie prevăzută în Legea IRPF este de 60% și se calculează pe randamentul net pozitiv obținut prin închirierea unei locuințe. José María Salcedo spune că mai întâi trebuie să determinați ce este returul net. "Se calculează prin deducerea din venitul obținut a cheltuielilor prevăzute la articolul 23 alineatul (1) din Legea IRPF cu condiția ca acestea să fie în mod evident legate de proprietatea închiriată sau să fi fost necesare pentru a obține venitul din chirii", adaugă .

Alte cheltuieli pe care le puteți deduce

Există multe cheltuieli legate de locuințele turistice care pot fi deduse de către proprietar în declarația de venit, după cum amintește de Rentalia, portalul de închirieri de vacanță al grupului idealista. Desigur, le puteți deduce numai pe perioada în care casa a fost închiriată. Aceasta înseamnă că, cu cât mai multe săptămâni ați închiriat locuința turiștilor, cu atât mai multe cheltuieli pe care le puteți deduce:

  • Cheltuielile de reparare și întreținere a casei (nu sunt incluse lucrări de extindere și de îmbunătățire)
  • IBI, cheltuieli comunitare și taxe de gunoi
  • Dobânda ipotecară și cheltuielile de amortizare a locuințelor
  • Asigurări care acoperă riscurile legate de locuințe
  • Cheltuieli ale agențiilor de mediere sau ale anunțurilor
  • Costurile de energie electrică, apă, gaze etc.
  • Alte cheltuieli care sunt justificate în mod corespunzător și care au legătură directă cu închirierea.

Deducerea pentru dobânzi, cheltuieli de finanțare, reparații și întreținere nu poate depăși suma venitului total obținut.

Ce proprietari pot primi reducerea de 60%?

În primul rând, locuința închiriată trebuie folosită ca locuință a chiriașului și pentru niciun alt scop. De exemplu, închirierea unei proprietăți, ca birou sau stabilirea sediului unei societăți nu generează dreptul de a aplica reducerea.

În plus, este necesar ca veniturile obținute să fie impozitate ca returnări de capital imobiliar, și nu ca o activitate economică.

José María Salcedo reamintește că, în cazul în care închirierea este parte a unei activități economice în cadrul IRPF, reducerea nu poate fi aplicată. În conformitate cu prevederile articolului 27.2 din Legea IRPF, închirierea de bunuri imobile este considerată o activitate economică, dacă cel puțin o persoană salariată cu contract de muncă cu normă întreagă este angajată pentru realizarea sa.

"În acest caz, veniturile obținute vor fi impozitate ca activitate economică și nu va mai exista dreptul de a aplica reducerea de 60%. Iar planul este realizat doar pentru cazul în care contribuabilul obține profituri din capitalul imobiliar ", spune Salcedo.

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Ești pregătit pentru a găsi casa visurilor tale?

Găsește pe idealista case de vânzare și închiriere pe termen lung